Choď na obsah Choď na menu
 

Halíkova jednota s „pápežom“

 

Pri rozbore heretickej knihy prof. T. Halíka „Divadlo pro andeli“, sme mohli vidieť prefíkanosť tzv. katolíkov, ktorí každú dogmu viery spochybňujú a vykladajú po svojom. Halík jasne potvrdil súčasnú verejnú mienku, že každý má svoju pravdu a všetky náboženstvá vedú k jednému „Bohu“. Je otázkou ako môže takýto superheretik a apostata ešte vystupovať ako katolícky kňaz a teológ (a odborník na všetko)? Vysvetlenie je ľahké: heretik popierajúci všetky pravdy viery sa dnes spokojne môže vyhlasovať za katolíckeho kňaza, preto, že nie je sám, ale je súčasťou celej apostatickej cirkevnej štruktúry, ktorá už nemá nič spoločné s cirkvou Kristovou. Heretické učenie falošného evanjelia už dnes oficiálne potvrdil a schválil aj sám pápež-odpadlík Benedikt XVI.

Na medzináboženskom stretnutiu v Assisi v októbri 2011 predniesol svoj príhovor, v ktorom síce jemne a nenápadne, ale dostatočne zreteľne potvrdil svoj súhlas s duchom Assisi – duchom náboženského synkretizmu a zrady Krista. V závere svojej reči v Assisi povedal:

„Ľudia, ktorým nebola daná možnosť veriť, a ktorí aj cez to hľadajú pravdu, hľadajú Boha. ... Vnútorne sú na ceste k Nemu. ... To že nevedia nájsť Boha, závisí tiež na veriacich, ktorí majú redukovaný alebo aj skomolený obraz Boha. Ich vnútorný zápas a ich pýtanie sa, je tiež výzvou pre nás veriacich, všetkých veriacich, aby očistili svoju vieru, aby sa Boh – pravý Boh – stal dostupným. ...

Z týchto slov ex-pápeža jasne vidno, že T. Halík a všetci, kto prijímajú ním predkladané falošné evanjelium, sú v jednote s Benediktom XVI. – Všetci jednotne zrádzajú Krista a šíria démonické náuky o rovnocennosti všetkých náboženstiev! Keby Benedikt XVI. v hore uvedenom citáte, povedal, že redukovaný alebo skomolený obraz Boha, aký majú dnešní kresťania bráni neveriacim aj pohanom v poznaniu jediného pravého Boha – bolo by to v poriadku. On ale v celom príhovore hovorí v prvej osobe množného čísla o „nás veriacich“, čím myslí vyznávačov všetkých náboženstiev – kresťanov aj pohanov. Tým vlastne povedal, že hinduista má lepšie a dôslednejšie žiť svoje náboženstvo, aby pomohol ateistom k poznaniu pravého Boha. Moslim má (podľa Benedikta XVI) viac čítať Korán a horlivejšie rezať krky kresťanov a židov aj ďalších nemoslimov, aby tak neveriacim pomohol v poznaniu pravého Boha. Toto podľa neho platí aj o všetkých ostatných náboženstvách. Škoda iba, že pán Ratzinger viac nekonkretizoval ako si to žitie viery „nás všetkých veriacich“ predstavuje.

Ako mohli kresťania katolíci prísť na taký nezmysel, že všetky náboženstvá vedú k pravému Bohu? Vari nepovedal Pán Ježiš: „Vy ste soľ zeme, keď stratí soľ svoju slanosť, na nič sa už nehodí, iba aby ju vyhodili von a ľudia po nej šliapali.“? O čom inom tu Spasiteľ hovorí, než práve o hlásaní falošného evanjelia protichodného k evanjeliu Jeho? Zmyslom existencie soli je jej slanosť, preto, keď práve túto svoju podstatnú vlastnosť stratí, nie je už na nič potrebná. Zmyslom existencie cirkvi je privádzanie ľudí k záchrane v Ježišovi Kristovi. Ak túto svoju podstatnú úlohu kresťania popierajú, stávajú sa tými najúbohejšími, najnešťastnejšími a najtrápnejšími ľuďmi na svete. Veď čo je úbohejšie a trápnejšie ako tvrdiť o sebe, že som katolíkom, ale, že to vôbec nie je dôležité, že rovnako by som mohol byť aj budhistom, moslimom alebo hocičím iným? Kiež by sa zaslepení a oklamaní „katolíci“ spamätali a pochopili aké učenie je im ich „cirkvou“ podkladané.

Rehoľníci SBM,                                                Jarok, 4. 8. 2012