Choď na obsah Choď na menu
 

Výzva ex-biskupom Slovenska k boji s homoideológiou

 

Vážený pán ex-biskup ............

Dňa 16. 4. 2011 sa v Bratislave uskutočnilo zhromaždenie Združenia pre ochranu rodiny a združenia Občania za kresťanské hodnoty. Organizátori apelovali na všetky kresťanské cirkvi, aj občiansku verejnosť, aby sa zasadili za zastavenie novej totalitnej ideológie spojenej s propagáciou tzv. LGBT slobôd, gender rovnosti a tzv. práv dieťaťa. Podľa týchto združení na Slovensku hrozí nastolenie zákonov a politického systému, ktorý berie občanom:

  • deti!!!
  • právo na slobodu prejavu (tzv. nenávistná reč)
  • právo na vyznávanie svojho náboženského presvedčenia (tzv. homofóbia)
  • právo na výchovu vlastných detí (gay-aktivisti v škole, rodičia vo väzení, juvenálna justícia – príklad Nemecko, Francúzsko)

Chceme Vás, ktorý sa pokladáte za katolíckeho biskupa, upozorniť, že ideológovia tzv. LGBT práv bojujú vo dvoch líniách: prvou je zmena verejnej mienky a druhou zmena zákonov, teda totalita v praxi. V cirkevných kruhoch je naopak tendencia odvolávať sa na taktiku tichých nenápadných krokov. Maximálnym efektom tejto cirkevnej taktiky môže byť iba mierne spomalenie dechristianizácie a dehumanizácie spoločnosti. Zastaviť hodnotovú revolúciu je dnes možné iba na rovine boja o verejnú mienku. Väčšina Slovenského národa homosexualitu a podobné zvrhlosti zatiaľ ešte pokladá za niečo nenormálne. Táto väčšina národa ale nevie o začínajúcej sa hodnotovej revolúcii, ktorej výsledkom bude genocída (AIDS, ďalšia vlna totálneho rozvratu rodiny, deti odobraté kresťanským rodičom a „vychovávané“ homosexuálmi a pedofilmi, ľudia bez svedomia a zodpovednosti...).

Preto kresťania dnes musia vyjsť do ulíc a dožadovať sa spravodlivých zákonov na ochranu pred homoideológiou! Aký by malo zmysel strážiť mestskú bránu, keď sú zatiaľ všade vôkol strhávané hradby? Občania musia vyjsť z pohodlia svojich príbytkov a odraziť útok tam, kde práve prebieha - na poli verejnej mienky a mediálnych kampaní. Nie je pravdou, že kresťania nemajú moc zvrátiť tendenčnosť médií. Božie slovo je mocnejšie než duch lži. Vy ste sa však Božieho slova zriekli. Odmietli ste verejne vyznať vieru v Bohom zjavené učenie, odmietli ste jasne odsúdiť homosexuálnu zvrátenosť, odmietli ste sa oddeliť od organizácií a ducha slobodomurárov a teraz odsudzujete aktivity za ochranu prirodzenej rodiny; odsudzujete boj proti propagácii homosexuality. Tým všetkým ste zradili Krista a znova potvrdzujete, že ste odpadlíkom od viery. Ak považujete „homosexuálne vzťahy za mravne nezriadené“ (vyjadrenie hovorcu KBS), potom musíte odmietnuť aj politický systém EU, ktorý postavil homo-geder-ideológiu na prvé miesto svojich záujmov. Ako sa chcete za mlčanie k európskej politike antihodnôt ospravedlniť pred Božím súdom?! Je snáď vašou prvoradou úlohou tvoriť jednotu s existujúcim politickým systémom? Nie ste snáď povinný sa oddeliť od cirkevnej štruktúry, ktorá zradila evanjelium a umožnila nastolenie tohto zvráteného systému?

Tvrdíme, že práve Vy, spolu s ostatnými ex-biskupmi Slovenska a ich predchodcami, máte na Slovensku najväčšiu vinu na homosexualizácii a genderizácii národa. Veď práve biskupi aktívne naháňali Slovákov k vstupu do EU, ktorá stavia antikristovskú ideológiu na prvé miesto. Vy sami za morálne zákony nebojujete a ešte schvaľujete, aby v tom pán Kováčik, aj Vaším menom, bránil tým, ktorí k tomu boli odhodlaní.

Preto vás vyzývame: dokážte, že ste kresťanom. Vydajte pastiersky list, v ktorom vyzvete celý národ na aktívny boj za spravodlivé zákony, ktoré na Slovensku zabránia:

  • registrovaným partnerstvám homosexuálov,
  • adopcii detí LGBT osobami,
  • propagácii homosexuality v školstve a kultúre,
  • demoralizujúcej sexuálnej výchove, skrze ktorú chce OSN ničiť deti od piatich rokov na celom svete.

Vážený pán ex-biskup, veríme, že takýto Váš pastiersky list bude Vaším prvým krokom späť ku kresťanskej viere.

 

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého: o. Václav, o. Michal, o. Bernard, diakon Charbel

 

Na vedomie: slovenským médiám, slovenským kňazom

Jarok, 20. 4. 2011