Choď na obsah Choď na menu
 

Evolúcia – fakt alebo demagógia

 

V poslednom čísle Katolíckych novín (KN 12/2011) šíri apostata Jozef Kováčik bludy, ktoré popierajú katolícku vieru v inšpiráciu Svätého písma a vieru v Božiu všemohúcnosť. Ide o tzv. schvaľovanie evolučnej teórie Cirkvou.

Citát z Kováčikovho komentára: „Sväté písmo učí, že Boh je pôvodca, čiže Stvoriteľ všetkého. O ďalšom nás Biblia nepoučuje.“ Táto veta je bludom. Protirečí samotnému Písmu, celej katolíckej tradícii aj výrokom pápežov.

Ďalej uvádza Kováčik citát kardinála Tomka: „Takisto predstava, že Boh stvoril svet za šesť dní, ako ich vnímame my, alebo priamo každý z jestvujúcich druhov, ako to tvrdí doslovný fundamentalistický kreacionizmus niektorých siekt, nepatrí k ozajstnej kresťanskej viere.“ Táto veta je ďalším bludom. Podľa pána Tomka nepatrí predstava predkladaná nám Božím slovom ku kresťanskej viere. O akom kresťanstve tu ale pán Tomko hovorí? Iste to musí byť akési iné kresťanstvo než to, ktoré hlásali Kristovi apoštoli. Veď oni Božie slovo nepokladali za slovo ľudské, ale za slovo Božie – aké naozaj je.

Ďalšie vety pána Kováčika sú priam demagógiou. Uvádza najskôr citát Benedikta XVI., že „Neexistuje protirečenie medzi poňatím viery o stvorení a medzi dôkazmi empirických viet“ a z tohto citátu vyvodzuje, že „Veriaci môžu teda spokojne prijať výdobytky empirických vied v oblasti evolúcie.“ Pánu kováčikovi vôbec nevadí, že v uvedenom citáte Benedikta XVI. sa nič nehovorí o evolúcii. Citovaná veta hovorí vo všeobecnosti o dôkazoch empirických vied a tieto vedy zatiaľ nepredstavili ani jediný skutočný dôkaz toho, že by na zemi v minulosti prebiehal nejaký vývoj živočíšnych druhov. Dokonca ani vyhlásenie akože pokrokových kardinálov a pápežov nemôžu tento nedostatok dôkazov o evolúcii zastrieť. Evolúcia je v skutočnosti iba predstava, ktorá nikdy nebola podložená solídnou vedou, ale vždy bola propagovaná a šírená ľuďmi s duchom nevery. Preto veriaci nemôžu prijať žiadne „výsledky empirických vied v oblasti evolúcie“, žiadne totiž neexistujú. Jediné, čo môžu naivní veriaci prijať, je verejná mienka, že evolúcia je fakt. Táto verejná mienka o evolúcii je ale umelo vytvorená pomocou podvodov a klamstiev. Archeológovia už totiž „objavili“ mnoho kostí, o ktorých tvrdili, že patria k tzv. medzičlánkom, po čase sa však vždy ukázalo, že ide o podvod alebo omyl.

V ďalšej vete hovorí J. Kováčik o „stvorení sveta vo vývine, čiže sveta schopného sa vyvíjať“. Táto predstava ale nepatrí k ozajstnej kresťanskej viere, pretože ide o tzv. deizmus, teda vieru v „Boha“, ktorý síce stvoril svet, ale viac už do neho nezasahuje, a to je blud proti katolíckej viere.

Bez ohľadu na to ako vzdialené alebo blízke sú evolučné teórie skutočnej pravde o stvorení sveta, musíme konštatovať, že názory prezentované pánom J. Kováčikom sú nezlučiteľné s katolíckou vierou. Kto by tvrdil, že viera v stvorenie sveta, tak ako o ňom doslovne čítame v Biblii, protirečí katolíckej náuke, je bludár. A kto by tvrdil, že táto viera verná Biblii protirečí empirickým poznatkom, ten v skutočnosti o výsledkoch empirických vied nič nevie. Žiadny koncil ani pápež nikdy nezakázali veriť v stvorenie sveta tak, ako o ňom doslovne čítame v Biblii.

Áno, ľudia sveta sa z takejto viery vysmievajú, ale ich výsmech sa nezakladá na vedeckých dôkazoch, zakladá sa iba na demagogickej propagande ateistov. Cirkevní preláti, ktorí tejto propagande podliehajú, sú takí istí, akí boli stredovekí tmári – bez dôkazov prijímajú názory sveta a tých, čo ich v tomto bláznovstve nenasledujú, takzvane vylučujú z Cirkvi. Vylúčení sú však oni sami.

 

SBM, Jarok 27. 3. 2011

 

Sťahuj: Evolúcia - fakt alebo demagógia