Choď na obsah Choď na menu
 

Ján Pavol II si uvedomoval svoje chyby?

 

Na internetovom portáli „postoy“ je uverejnený rozhovor s autorom knihy Svedok Nádeje s Georgom Weiglom. Z uvedeného rozhovoru o blahorečení Jána Pavla II vyberáme a komentujeme.

1. Aké je posolstvo tohto blahorečenia?

„Cirkev hovorí: pozrite na jeho život, na jeho teologické čnosti viery, nádeje a lásky a na kardinálne čnosti múdrosti, spravodlivosti, odvahy a zdržanlivosti prežívané príkladným spôsobom.“

Aký bol život Jána Pavla II? Iste, ako človek mal dobré prirodzené vlastnosti a dary, ktorými si získal obľubu u mnohých ľudí. Ale v tej podstatnej veci, ktorou je katolícka viera a spása duší , očividne zlyhal a preto vôbec nemôže byť vzorom, ale naopak, antipríkladom v Nasledovaní Krista. Pri stretnutiach s predstaviteľmi svetových náboženstiev v Assisi verejne postavil kresťanskú vieru na úroveň iných náboženstiev a týmto gestom poprel, že Ježiš je jediný Spasiteľ. Ján Pavol II schválil tzv. ducha Assisi a otvoril dvere v cirkvi na pohanskú modloslužbu, okultizmus a synkretizmus, čím uvalil Božie prekliatie nielen na seba, ale i na celú cirkev. Pozri tiež : Duch Assisi - http://cs.gloria.tv/?media=146709 .

2. Ako sa cirkev zmenila po 26 rokoch pontifikátu Jána Pavla II?

„Cirkev a evanjelium, ktoré cirkev hlása, sa stali opäť zaujímavými pre svet, ktorý si myslel, že už vyrástol z potreby mať náboženskú vieru.“

Aké je to evanjelium, ktoré cirkev hlása po 26. rokoch služby Jána Pavla II a prečo sa stalo takým zaujímavým pre svet? Svet si obľúbil osobu Jána Pavla, lebo im hovoril to, čo chcel počuť. Takéto evanjelium však už nie je Božie evanjelium, ale tzv. iné evanjelium, „evanjelium“ satanovo! (Gal 1, 6-9). Za žiadneho pápeža nebol taký masový odpad od Katolíckej cirkvi, ako to bolo za Jána Pavla II. Pán Ježiš hovorí, čo bude čakať tých pravých učeníkov, ktorí ho budú verne hlásať a nasledovať: „Ak vás svet  nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás...Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí... Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás...Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal.“ (Jn 15, 18-21).

3. Bol pápež neomylný vo veciach, ktoré spravil? Dokázal uznať svoje chyby?

 „Žiadny pápež nie je neomylný v praktických rozhodnutiach a ani Ján Pavol II. nie je výnimkou. Chápal, že niektoré veci spravil chybne...“

Ak si bol vedomý svojich chýb, o aké chyby išlo a prečo sa za ne verejne neospravedlnil? Prečo verejne nekonal pokánie za odpad od kresťanskej viery a nevaroval pre ním veriacich kresťanov? Keby to bol urobil, stal by sa príkladným hrdinom a nie zradcom katolícke viery!

4. Európa sa sekularizuje a stráca svoje kresťanské korene. Stratil Ján Pavol II. Európu ako centrum kresťanstva?

„Európa stráca svoju vlastnú vieru. Ján Pavol II. sa usiloval vrátiť ju späť ku svojím koreňom. Ak Európa nepočúva, nie je to vina Jána Pavla II.“

Žiaľ, opak je pravdou. Európa nechce počúvať Božie evanjelium i preto, lebo Ján Pavol II mlčal k mnohým hriechom a nebojoval proti nim. Mlčal napríklad k HKT (Historicko kritickej teológii) za ktorou je duch ateizmu a tiež k mnohým herézam, ktoré sa v cirkvi šíria. Zrušil exkomunikáciu slobodomurárov a mal s nimi priateľské stretnutia. Slobodomurári sa rúhajú Najsvätejšej Trojici, uctievajú satana a ničia morálny i Boží zákon. Dovolil, aby sa počas stretnutia v Assisi postavila na svätostánok socha Budhu, čo je modloslužba a popretie jediného a pravého Boha! Nie je tajomstvom, že pápež nereagoval ani na sexuálne škandály a dokonca ich kryl v radoch cirkevnej hierarchie. Zakladateľ Legionárov Kristových M. Maciel , o ktorom pápež vedel, že je pedofil, zneužíval niekoľko rokov seminaristov. Preto v žiadnom prípade za tieto rúhavé hriechy nemôže byť kanonizovaný!

Jarok, 19. 4. 2011, SBM

Sťahuj: Ján Pavol II a jeho chyby