Choď na obsah Choď na menu
 

Joga – pomoc alebo falošná cesta?

 

Joge sa pod zámienkou telesného zdravia podarilo preniknúť do oblasti zdravotníctva a školstva. Podľa hinduistov však neexistuje nenáboženská joga. Pri pokročilých stupňoch jogy sa človek otvára hinduistickým božstvám (démonom) – napr. Šivovi, Krišnovi. To ale žiaľ urobil i Ján Pavol II, ktorý si v roku 1986 v Indii nechal urobiť od hinduistickej kňažky na čelo tilak – zasvätenie božstvu Šivovi a tým dal veľké pohoršenie všetkým kresťanom. Potom sa niet čo čudovať, že i kresťanské deti sa v niektorých škôlkach učia v joge klaňať sa slnku. Tento úkon sa nazve cvikom a  povie sa: „Deti, pokloníme sa slniečku.“(Samaharjasan)...Toto je však hriech modlárstva proti 1. Božiemu prikázaniu: „Ja som Pán, tvoj Boh... Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!  Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, ani toho, čo je dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať...“(Dt 5,6-9).

Joga pochádza z hinduizmu a znamená spojenie. Je to v podstate súhrn určitých cvičení, ktorými sa má dospieť k extáze, vyvolať magické sily a spojiť sa s božstvom. Podľa jogínov sa joga usiluje oslobodiť človeka od utrpenia a priviesť ho k „blaženému stavu.“ Tiež podľa nich údajne joga ukončuje  opakované  prevteľovanie (reinkarnácia). Zjednotenie s kozmickým božským vedomím (Brahmanom – démonom!) sa prevádza rozličnými etapami, ako cvičením dychu, sedacím cvičením, upretím zraku na určité miesto, a pod.  K tomuto cieľu vedú rôzne cesty jogy podľa možnosti človeka a okolností jeho života. Na západe je najviac rozšírená hatha joga, tzv. joga zdravia, ktorá je prípravou na náročnejšie duchovné cesty formou telesných polôh (ásan) a dychového cvičenia (pránajáma). Najznámejším ásanom je poloha lotosového kvetu. Pri dychových cvikoch nie je hlavným cieľom zdravé dýchanie, ale podľa hinduizmu tieto cviky vedú k prijatiu tzv. prány  (kozmická energia, alebo zdroj života.).Hatha joga nie je vôbec nevinná. Podľa mnohých lekárov pri zadržaní čo najdlhšej pauzy dychu, aby sa vdýchnutá energia (prána) mohla rozmiestniť v silových centrách (čakrách) sa pľúca nadmieru rozopnú a ničia sa elastické štruktúry pľúcneho tkaniva a priedušiek.

Hatha joga nebola založená ako samostatné fyzické cvičenie, ale ako cesta pre duchovnú jogu.  Pri Raja joge, ktorá obsahuje osem krokov v podobe  rôznych odriekaní sa  nepriaznivých  činov , slov a myslenia človek pri poslednom kroku, tzv. sámadhi, údajne sám dosahuje akýsi stav dokonalosti. Dochádza k zjednoteniu s vesmírnym vedomím a človek ako jedinec prestáva existovať. Dosahuje nirvánu; nachádza božské ja.

Náboženský systém, ktorý je za jogou, je nezlučiteľný s kresťanstvom! Falošná diablova ponuka prvým ľudom v raji „...otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh..“(Gn 3,5) je praktikovaná i v joge. Joga učí človeka, aby sa sám vyhlasoval za boha a odmieta, že človek je hriešny a potrebuje odpustenie hriechov. Podľa tohto falošného učenia je človek v postate dobrý. Prostredníctvom určitých cvikov možno dosiahnuť „spásu“ vlastným úsilím. A to je klamstvo.  Božie slovo hovorí: „A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena (Ježiš), daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“.(Sk 4,12) Hinduistické učenie o sebaspasení na ceste jogy je rúhavým popretím Kristovej obeti a Jeho zástupnej smrti na kríži, ktorou nás Kristus zmieril so svojim Otcom a otvoril nám tým cestu k Bohu. Božie slovo svedčí: „ veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.“ (Rim 3,23-24).

Rabindranath R. Maharadž, potomok línie brahmanských kňazov, ktorý bol uctievaný ako „boh“, vo svojej knihe Guru zomrel píše svoje osobné svedectvo, čo prežíval  ešte pred obrátením sa ku Kristovi:  „Nič nebolo tak dôležité ako každodenná transcendentná meditácia, srdce jogy. Tú Krišna odporúčal ako tú najistejšiu cestu k večnej blaženosti. Mohlo to byť ale aj nebezpečné. Toho, kto si nedal pozor, očakávali úzkostné psychické zážitky, podobné ako stav hrôzy pri zneužití drog...Hranica medzi extázou a hrôzou bola veľmi úzka. V každodennej meditácii som začal vnímať psychedelické stavy, počul som nadpozemskú hudbu a navštevoval dokonca i tajuplné planéty, kde so mnou hovorili bohovia a povzbudzovali ma, aby som sa usiloval o dosiahnutie ešte vyšších stupňov vedomia. Občas som v tranze stretol hrozné démonické bytosti, ktoré sú zobrazené v hinduistických, budhistických a šintoistických chrámoch. Mnohokrát som zažil pocit mystického spojenia  s vesmírom. Ja som bol vesmírom, pánom nad všetkým...Pokoj, ktorý som prežíval behom meditácie, ma síce rýchlo opustil, ale okultné sily, ktoré boli podporené mojimi jogínskymi cvičeniami, mi zostali a začali pôsobiť i na verejnosti.  Skoro sme pochopili, že nás neprenasledoval duch Nany, ale duchovné bytosti, ktoré sú v Biblii označené ako démoni. To sú anjeli, ktorí sa pripojili k satanovi v jeho vzbure proti Bohu a teraz usilujú o to, aby zmiatli ľudí a zviedli ich, aby sa pripojili k ich vzbure. Oni sú tou vlastnou mocou, ktorá spochybňuje postavenie Boha ako Stvoriteľa a Pána. To boli bytosti, s ktorými som sa stretával v tranze jogy a v hlbokej meditácii, ktoré sa samozrejme vydávali za Šivu (boha „ničiteľa“) alebo iné božstvo...Sebazaprenie, ktoré podporuje východný mysticizmus, sa zakladá na mylnom pojatí, že jediným problémom človeka je chybné myslenie. Človek sa musí naučiť poznať, že je bohom...Toto nebolo riešenie, ale satanova lož...Aká nezmerná slepota, považovať východný mysticizmus za pravé osvietenie.“

Toto svedectvo tiež jasne hovorí o falošnom duchovnom pozadí jogy, ktoré  vedie do večného zatratenia. Okultné pojmy ako čakry, prána, reinkarnácia, či kult Šivu, nemajú nič spoločné s vierou v Jediného a pravého Boha, ale sú satanovou cestou do večnej záhuby! Je bolestné, že mnoho kresťanov schvaľuje túto orientálnu satanskú pascu a nebojuje proti nej. Každý človek, ktorý praktizuje jogu a chce byť spasený a raz vojsť do Božieho kráľovstva, sa musí od jogy oddeliť a činiť z nej pokánie! Pravé šťastie a vnútorný pokoj dosiahne človek jedine vtedy, keď odovzdá svoj život Ježišovi ako jedinému Spasiteľovi a začne hľadať Jeho vôľu! Veď „Kto má Syna(Božieho), má život; kto nemá Syna, nemá Boží život.“ (1 Jn 5,12).

Rehoľníci SBM,   Jarok,   21. 9. 2011

 

Sťahuj: List proti joge