Choď na obsah Choď na menu
 

Otvorený list Nitrianskym ex - biskupom

 

Vážený pán Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.,

vážený pán Mons. ThDr. Marián Chovanec.

Vo vašom „pastierskom liste“ na prvú adventnú nedeľu t.r. sa odvolávate na vatikánsku „nótu k reforme svetového finančného systému“ z 24. 10. 2011 a vyzývate veriacich, aby sa zbavili „diktatúry relativizmu“, učili sa hodnotiť všetko „z pohľadu večnosti“, pričom sa prikrývate odporúčaním jednoduchého životného štýlu a varovaním pred pôžičkami.

Zrejmou snahou tohto vášho „pastierskeho listu“ je: urobiť vaše ovečky trpezlivými a poddajnými tvárou v tvár všetkým nepríjemnostiam, ťažkostiam a útlakom, ktoré v dnešnom celosvetovom chaose zažívajú a ešte len zažijú. Pri tej všetkej neistote im predstavujete Vatikán s jeho „múdrymi“ vyjadreniami a prehláseniami ako oporný bod a akýsi maják, ktorý má byť Božím hlasom na tomto rozbúrenom svete.  

Koho hlasom ale Vatikán dnes naozaj je? V správe KBS k spomínanej nóte čítame: Nóta naznačuje reformu medzinárodného menového systému prostredníctvom vytvorenia nejakej formy globálnej menovej regulácie.

Z načrtnutého pozadia vychádza perspektíva organizmu, ktorý by vykonával funkciu akejsi „svetovej centrálnej banky”. Už pápež Roncalli v Pacem in terris z roku 1963, poukazujúc na to, že „svet ide smerom k stále väčšiemu zjednoteniu... predpovedal, že jedného dňa vznikne celosvetový verejný orgán”.

Zaangažovať sa do tohto procesu zmeny je „misiou súčasne sociálnou i duchovnou“. Je to „prechod od ducha Babylonskej veže, kde vládne rozdelenie alebo jednotná fasáda, k duchu Turíc, ktorým je Boží plán pre ľudstvo, menovite jednota v rozmanitosti. Len duch harmónie, ktorý prekonáva rozdelenia a konflikty, umožní ľudstvu byť autenticky jedinou rodinou, až po utvorenie nového sveta s celosvetovou verejnou autoritou v službe spoločnému dobru“. Toľko správa KBS o vatikánskej nóte z 24. 10. 2011.

Je tu vôbec potrebný nejaký komentár? Vari nie je nad slnko jasnejšie, že Vatikán sa stal hlásateľom nového veku (new age), v ktorom má byť ľudstvo ovládané jednou celosvetovou autoritou? Áno, Vatikán je dnes klamným a bludným majákom, žiariacim falošným svetlom antikrista!!! A Vaša zločinecká činnosť chlácholí ľudí strápených skúškami dnešného sveta (nepriateľského všetkým morálnym a kresťanským hodnotám), aby slepo kráčali za týmto falošným svetlom a zahynuli v priepasti pekiel spolu s oným očakávaným svetovládcom, ktorému už Vatikán horlivo pripravuje cestu. Žiaľ, taká je realita: falošný prorok, aj šelma vládnuca národom, kmeňom a rasám skončia v ohnivom jazere aj spolu so všetkými, ktorí im slúžia a prijmú ich znamenie.

V spomínanej nóte sa nachádza aj odporúčanie, aby orgánom pracujúcim na ustanovenie svetovej vlády bola organizácia OSN. Aký je program tejto nadnárodnej organizácie? Zhrnieme ho jednoducho: homosexualizmus, demoralizácia detí skrze sexuálnu antivýchovu od štyroch rokov, propagácia a vnucovanie potratov, propagácia antikoncepcie, spolupráca na niekoľkých útočných vojnách USA, ktorých cieľom bolo ovládnutie ropných zdrojov, a pri ktorých zahynulo množstvo civilného obyvateľstva. Je normálne, aby ktokoľvek, kto si hovorí kresťan, chcel od takejto zločineckej organizácie, aby nám zostavila svetovú vládu? Nie! Také samovražedné šialenstvo si môže priať iba zločinec, usilujúci sa o zničenie ľudstva! A títo zločinci dnes sídlia vo Vatikáne. Ich program je totožný s programom EU a OSN: jedna vláda – vláda antikrista; jedna mena – spojená s globálnou kontrolou všetkého ľudského imania; jedno náboženstvo – náboženstvo new age spojujúce všetkých ľudí a vyznania protiviace sa Pánu Ježišovi Kristovi, jedinému pravému Spasiteľovi ľudí. (=duch Assisi) To, že sa vatikánska nóta propagujúca vládu Antikrista odvoláva na „ducha Turíc“, je rúhanie sa Duchu Svätému.

Vážení pani ex – biskupi, s bolesťou a poslušnosťou Pravde vás znova upozorňujeme: ak nebudete robiť pokánie zo svojej zrady Spasiteľa Pána Ježiša Krista, naveky zahyniete a s vami mnoho duší.

 

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého:

o. Václav, o. Bernard, o. Michal. o. Charbel, o. Matej

Jarok, 28. 11. 2011

Sťahuj: Otvorený list Nitrianskym ex - biskupom