Choď na obsah Choď na menu
 

Pius XI. hovoril o „duchu Assisi“

V poslednej dobe nastal medzi katolíkmi veľký nepokoj a vynára sa plno nezodpovedaných otázok v súvislosti s nepochopiteľnou beatifikáciou Jána Pavla II.

Biskupi Byzantského katolíckeho patriarchátu zverejnili svoj jasný a jednoznačný postoj, že falošnou a neplatnou beatifikáciou svojho predchodcu sa Benedikt XVI. vylúčil z Cirkvi Kristovej, stal sa apostatom a nie je už pápežom.

Touto beatifikáciou totiž schválil pohoršujúce gestá a vyjadrenia Jána Pavla II. na adresu pohanských náboženstiev. Schválil aj modloslužobné stretnutia v Assisi a povýšil tak na oltár ducha antikrista.

Podobné stretnutia, aké zorganizoval Ján Pavol II. v Assisi v rokoch 1986 a 2002, sa konali už od konca 19. storočia. Ibaže vtedy ich Katolícka cirkev jasne odsudzovala ako odpadlíctvo od kresťanskej viery.

Pápež Pius XI. na adresu takýchto stretnutí povedal nasledovné:

„Mnohí sa o túto jednotu usilujú, aj čo sa týka novozákonného poriadku  stanoveného naším Pánom Ježišom Kristom. Vychádzajú z predpokladu, že tzv. nenáboženský človek je výnimočným zjavom, a na tom, ako sa zdá, zakladajú nádej, že národy s rôznymi náboženskými názormi sa bez ťažkostí zhodnú na vyznávaní niekoľkých málo náuk ako na spoločnej základni náboženského života. Na tento účel usporadúvajú kongresy, zhromaždenia, konferencie a pozývajú na nich bez výberu osoby z najširších kruhov na diskusiu: pohanov všetkých odtieňov, kresťanov, ba dokonca aj nešťastných odpadlíkov a zaťatých odporcov božstva Ježiša Krista a jeho Božského poslania. Katolíci nemôžu vonkoncom schvaľovať takéto pokusy, ktoré vychádzajú z bludnej náuky, podľa ktorej sú všetky náboženstvá viac menej takisto hodné chvály a dobré, lebo vraj iba rôznymi spôsobmi vyjadrujú všetkým spoločné cítenie, ktoré nás povznáša k Bohu a vedie k uznaniu Jeho najvyššej zvrchovanosti. Prívrženci takejto teórie však nielenže sú obeťou klamu a omylu, ale tiež odmietajú pravé náboženstvo, falšujú jeho pojem a prepadajú nevedomky naturalizmu a ateizmu. Z tohto zjavne vyplýva, že všetci, ktorí takéto teórie a pokusy bezvýhradne schvaľujú, úplne sa zriekajú náboženstva Bohom zjaveného.“ (Encyklika „Mortalium animos”)

Zvlášť z poslednej vety citátu je jasné, že každý, kto schvaľuje ducha Assisi, je apostatom – odpadlíkom od kresťanstva, čiže tým, kto sa „úplne zrieka náboženstva Bohom zjaveného“.

Po falošnej beatifikácii Jána Pavla II. sa teda každý, kto chce ostať kresťanom – katolíkom, musí oddeliť od pápeža - apostatu Benedikta, ktorý „bezvýhradne schválil“ gesto Jána Pavla II. v Assisi.

Nakoľko Cirkev v súčasnosti nemá pápeža, kňaz vo sv. omši nemôže spomínať jeho meno. Kňaz, ktorý bude na túto skutočnosť upozornený a neprestane apostatu Benedikta vo sv. omši spomínať, stáva sa sám odpadlíkom od kresťanstva a sv. omšu aj ostatné sviatosti už slúži neplatne.

Prosíme veriacich katolíkov Slovenska, aby svojich kňazov upozornili na túto zradu vo vnútri Cirkvi a nutnosť oddelenia sa od apostatu Benedikta XVI. Ak sa od neho ani potom neoddelia a schvália tak blud Assisi, nesmú, ani nemôžu od nich už veriaci prijímať sviatosti.

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého:

o. Václav, o, Michal, o. Bernard, o. Charbel             Jarok 13. 6. 2011

Sťahuj: Pius XI. hovoril o duchu Assisi