Choď na obsah Choď na menu
 

Stop demoralizácii Slovenska!

Vážení biskupi Slovenska,

i v  roku 2018 sa má uskutočniť v Bratislave (14.7.) a v Košiciach Dúhový Pride, ktorý je  verejnou prezentáciou zámerov LGBTI komunity na Slovensku.

Čo prinesie mladej generácii? Citát na fotografii jednej  facebookovej LGBTI stránke znie: „LGBTI ľudia za slušné Slovensko,“ hovorí sám za seba.  Je tragické, že homosexuálna, či lepšie povedané LGBTI, skúsenosť doslova zachvacuje najmä mladú generáciu. Či si to chcete pripustiť, či nie, najzávažnejšou príčinou tohto stavu je odpad od živého Boha tak, ako to uvádza sv. Pavol vo svojom liste (Rim 1:18-32) a z toho plynúca praktická nevera. Na tomto stave má, žiaľ, najväčší podiel predovšetkým Katolícka Cirkev a zmena jej učenia práve v oblasti homosexuality.

Vážení biskupi Slovenska,

vy dobre viete, kam vedie LGBTI ideológia a s ňou spojená nadnárodná gender schizofrénia so svojou zmenou pohlavia a výtvorom vlastných rodov. Že prináša so sebou katastrofálne následky, ako je napr. AIDS, kriminalita, samovražedné sklony, alkoholizmus, drogy alebo psychické poruchy. Vy dobre viete, že súčasťou LGBTI a gender ideológie je programovaný rozvrat morálky, kresťanstva a rodiny! Chceme tomuto vystaviť naše deti a mládež? Zdravá tradičná rodina s jedným mužom, s jednou ženou a deťmi tvorí základ každého kresťanského národa. Ak tá padne, príde záhuba na celý národ!

Pripomíname Vám, že v tejto alarmujúcej dobe ste povinní pred Bohom aj národom varovať Boží ľud pred jeho demoralizáciou a chrániť pravú vieru ohlasovanú našimi slovanskými vierozvestcami, svätými Cyrilom a Metodom!

Preto na Vás apelujeme: Vydajte vyhlásenie varujúce všetkých kresťanov pred LGBTI ideológiou a jej dôsledkami, ktoré plynú z účasti i podpory na plánovaných Dúhových Pridoch na Slovensku!

V Kristovi rehoľníci Spoločnosti svätého Bazila Veľkého:

o. Michal Martin Chlebek, o. Bernard Martin Jararbica, o. Charbel Peter Mazúr

                                                           Jarok, 19. 4. 2018