Choď na obsah Choď na menu
 

Súčasná migrácia nie je hrozbou?

 

4deed7c476a9b08615221bccad86bb23.jpgProblém migrácie nie je hrozbou pre európsku kultúru, ale možnosť pre rast spoločnosti. Vyhlásil to „pápež“ František počas návštevy Univerzity Roma Tre v Talianskom hlavnom meste. „Migrácia nie je hrozba, ale príležitosť rásť.“

Kľúčom je podľa neho integrácia nových migrantov. O tom, aké príležitosti „rastu“ prinášajú moslimskí utečenci, hovoria konkrétne údaje. Podľa amerického National Counterterrotism Center bolo v roku 2010 obeťou teroristických činov 442 268 ľudí, z toho u 291 877 obetí bol páchateľ činu známy. Z toho 170 568 (58%) mali na svedomí islamskí teroristi. Uveďme bolestné údaje z niektorých krajín.

Dánsko. Podľa čísel z Danmarks Statistik je kriminalita utečencov o 73% vyššia ako je priemer celej mužskej populácie, a to aj keď berieme do úvahy ich socioekonomický status.

Fínsko. Podľa oficiálnych štatistík majú cudzinci na svedomí 21% znásilnení, pričom tvoria 2,2% obyvateľstva.

Grécko. Oficiálne štatistiky ukazujú, že imigranti sú zodpovední za približne polovicu trestnej činnosti v Grécku. V Grécku bolo donedávna viac ako 1 milión nelegálnych prisťahovalcov (2012).

Švajčiarsko. Prisťahovalci z Nemecka, Francúzska a Rakúska mali nižšiu mieru kriminality ako švajčiarskí občania (60% až 80%), zatiaľ čo prisťahovalci z Angoly, Nigérie a Alžírska mali kriminalitu vo výške 600% švajčiarskeho obyvateľstva.

Švédsko. V štúdii Švédskej Národnej rady pre Prevenciu Kriminality v 1997-2001 bolo zistené, že prisťahovalci majú štyrikrát väčšiu pravdepodobnosť byť vyšetrovaní pre smrtiace násilia a lúpeže, než etnickí Švédi. Okrem toho, prisťahovalci mali trikrát väčšiu pravdepodobnosť byť vyšetrovaní pre násilné napadnutie, a päťkrát väčšiu pravdepodobnosť byť vyšetrovaní pre sexuálne zločiny.

Veľká Británia. Štatistiky z roku 2016. V roku 2015 bolo takmer 900 Sýrčanov v Británii zatknutých za zločiny vrátane znásilnenia a zneužívania detí. Pre tzv. deradikalizačný systém britskej vlády, program Channel, bolo v roku 2015 nahlásených celkove 3955 ľudí, čo je takmer trojnásobný údaj (1681) oproti roku 2014. Jeden z piatich väzňov vo väzeniach s najvyššej ostrahou v Británii je moslim.  Osem väzníc kategórie A väzní 5,885 vysoko nebezpečných väzňov a 1,229 – 20,8% – sú moslimovia. BBC oznámilo prudký nárast počtu maloletých bez sprievodu žiadajúcich o azyl v Británii. Počet detí žiadajúcich o azyl v starostlivosti Anglických výborov za rok vzrástol o 62%. Najväčšou skupinou sú chlapci vo veku 16 a 17, pochádzajúcich z krajín ako Afganistan alebo Eritrea.

Nemecko. Celkovo možno povedať že ľudia zo severnej Afriky a západnej Ázie boli silne zastúpení v štatistikách trestných činov. Podľa údajov nemeckého Spolkového úradu pre migráciu bolo v roku 2013 zo všetkých utečencov, ktorých prijalo Nemecko, presne 64,9 percent moslimov.

Francúzsko. Moslimská populácia bola vo Francúzsku v roku 2016 v počte približne 6,5 milióna, alebo okolo 10% z celkovej populácie 66 miliónov! Viac ako 200 ľudí zomrelo vo Francúzsku v posledných dvoch rokoch v dôsledku teroristických útokov. Vo Francúzsku je každý rok spálených odhadom 40.000 áut.

Taliansko. To čelí významnej vlne migrantov zo severnej Afriky. Podľa údajov z roku 2014 sa udialo  viac ako 300 000 trestných činov spáchaných imigrantmi, z toho 40% znásilnení! Štát v súčasnosti živí viac ako dvadsaťtisíc utečencov vo väzniciach a ďalších 120 tisíc v domácnostiach a ubytovacích zariadeniach, zatiaľ čo takmer jeden a pol milióna detí žije v Taliansku pod hranicou chudoby!

A čo hovorí na tieto hrozné fakty pseudo pápež František? Demagogicky tvrdí, že imigrácia vraj nie je hrozbou, ale príležitosť pre rast spoločnosti! Preto Písmo Sväté o Bergogliovi svedčí, že je antikrist (1 Jn 2, 18. 22-23) a za popieranie katolíckej viery a hlásanie bludov spočíva na ňom niekoľkonásobná Božia anatéma - exkomunikácia z cirkvi! (Porov. Gal 1, 8-9).

 

Rehoľníci SBM                                Jarok, 18. 2. 2017

 

O hrozbe migrácie hovorí aj tento video dokument - https://www.youtube.com/watch?v=I-HafhNeWJU