Choď na obsah Choď na menu
 

 

 

Svätý pápež Silverius a súčasný antipápež František

 

 

silverius2.jpgV šiestom storočí dosadila Theodora, manželka cisára Justiniána I.(527- 565), proti cirkevným zákonom na arcibiskupský stolec v Carihrade bludára Anthima. Vtedajší pápež Agapet ho však zosadil. Ale čoskoro zomrel a Theodora sa snažila, aby i na pápežský stolec bol povýšený povoľný muž. Proti jej vôli bol zvolený Silverius, benediktín, muž spravodlivý, ktorý mocnou rukou riadil Kristovu cirkev. Cisárovná sa ho zo začiatku snažila získať lichotivými slovami, aby potvrdil bludára Anthina za carihradského arcibiskupa. Pápež však odvetil: „Nikdy nepotvrdím zjavného bludára a radšej vydám svoj život, ako by som sa mal spreneveriť katolíckej pravde a schválil, čo zavrhla Cirkev.“ Cisárovná sa rozhnevala a žiadala vojvodcu Belisara, aby zosadil Silveria a na pápežsky stolec dosadil povoľného Vigila. Belisar sa bál Božieho hnevu, ak zosadí šľachetného pravého pápeža a jednak sa obával i svojhlavej cisárovnej.

Medzitým pritiahli Góti k Rímu a chystali sa vyhnať cisárske vojsko z mesta. Toto bolo pre  cisárovnú zámienkou na prenasledovanie pápeža Silveria. Na jej rozkaz Belisarova manželka Antonína dala napísať falošnú listinu, ktorou sa malo dokázať, že pápež zavolal Gótov proti cisárskemu vojvodcovi, a že im sľúbil otvorenie mestských brán. Skôr, ako sa pápež mohol hájiť, žoldnieri mu odňali odznaky pápežskej hodnosti a obliekli mu mníšske rúcho. Belisar dal zvoliť za pápeža Vigília, Silveria poslal do vyhnanstva do mesta Patary na maloázijskom pobreží. Pravoverný patarský biskup prijal pápeža úctivo a odobral sa k cisárovi, aby hájil Silveria. Povedal: „Mnoho je na svete kráľov, ale iba jeden je pápež nad Cirkvou celého sveta a ten pápež bol vyhnaný zo svojho sídla.“

Cisár nevedel, aké úklady nastavila cisárovná proti pápežovi. Zhrozil sa a nariadil, aby bol Silverius odvedený späť do Talianska. Ale cisárovná zvrátila tento rozkaz. Na jej pokyn dal Belisar pápeža, ktorý sotva pristál na talianskom brehu, zaviesť do vyhnanstva na pustý ostrov Palmaria v Tyrrhenskom mori. Tam Silverius zomrel hladom alebo násilnou silou. Riadil Cirkev v rokoch 536 – 540.

 Pravoverný pápež Silverius bránil čistotu katolíckej viery, proti heretickému ariánizmu. Za tento hrdinský čin obrany pravej viery bol prenasledovaný a nakoniec za vieru obetoval i život.

Dnešný  pápež – apostata František nebráni katolícku vieru, ale naopak učí nové antikristovo učenie, že kresťanstvo a pohanstvo sú rovnocenné cesty k spáse duší. Toto je heréza maxima!  Tvrdí, že:

1.máme podporovať priateľstvo a úctu k ľuďom s pohanskými náboženskými tradíciami, pričom im vedome zamlčuje spásu, ktorá je jedine v Ježišovi Kristovi, pravom a jedinom Bohu,

2. ateistom stačí konať dobro, aby prišli do neba,

3. Vatikán treba obsadiť väčším počtom žien,

4. vie o gay lobby vo Vatikáne, ale predsa týchto ľudí nijako netrestá. Tu platí slovo svätého Pavla:  A preto vyjdite spomedzi nich ,oddeľte sa, hovorí Pán.“(2 Kor 6, 17).

 

 

V Kristovi biskup Matej a rehoľníci SBM        Žilina 21. 6. 2013

 

Sťahuj: svätý pápež Silverius