Choď na obsah Choď na menu
 

Úvaha nad homíliou v Nitre dňa 5. Júla 2016 – Kto hlása pravdu a kto bludy?

 

1dfe960b883fe2b9cda01b542fa8db6b.jpgV utorok, 5. 7. 2016, na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slávili niektorí biskupi s kňazmi „sv. omšu“ v Nitre. Príhovor mal biskup – apostata, Stanislav Stolárik. Okrem iného sa v ňom tvrdí,  že ak opomenieme misiu viery sv. Cyrila a Metoda, „tak len potvrdíme, že ich misii nerozumieme. Ak sme tak urobili účelovo, potom náš zámer nebol čestný.“ Tieto slová presne vystihujú postoje pána Stolárika a s ním zjednotených biskupov i súčasný Vatikán.  Navonok sa síce tvária, že sa hlásia k odkazu našich vierozvestcov, no v skutočnosti sa s ním zámerne nezjednocujú! Porovnajme učenie solúnskych bratov a učenie súčasných biskupov i Vatikánu.

1. Svätí Cyril a Metod kázali našim predkom katolícku vieru o spáse a odpustení hriechov v mene Pána Ježiša Krista. Dnešná „katolícka“ hierarchia tieto hlavné pravdy kresťanstva zradila, lebo tvrdí, že všetky náboženstvá, teda i pohania, veria v rovnakého „boha“.  Preto vraj už nikto nemusí robiť pokánie, ani prijať Krista ako jediného Vykupiteľa sveta.

TOTO JE ZRADA TROJJEDINÉHO BOHA, VŠETKÝCH PRAVOVERNÝCH KONCILOV I VÝSMECH SVÄTÝCH KATOLÍCKYCH MUČENÍKOV!

Títo bludári svedčia o tom, že už nie sú katolíci, ale odpadlíci a spočíva na nich Božie prekliatie – exkomunikácia z Cirkvi (porov. Gal 1, 8-9). Konkrétny príklad:  Bergoglio hlása, že kresťanstvo a  islam údajne veria v toho istého „Boha“, a preto automaticky podvodne schvaľuje islamizáciu Európy. Biblia však zamieta falošné náuky islamu, lebo ten sa rúha Svätej Trojici a neuznáva ani Božstvo Kristovo (porov. 1 Jn 2, 22-23; tiež výroky sv. Dona Bosca). Keď sa sv. Konštantín - Cyril, chystal hlásať kresťanstvo na Veľkej Morave, tak ešte pred tým bol vyzvaný, aby kázal pravú vieru v Najsvätejšiu Trojicu mohamedánom  v Bagdadskom kalifáte. Ako reagoval Konštantín Cyril na túto výzvu? Takto na to odpovedal: „S radosťou idem za vieru kresťanskú, lebo čo mám sladšieho na tomto svete ako žiť alebo zomrieť za Svätú Trojicu?“ Kto  teda hlása bludy a kto pravú vieru? Sv. Konštantín, alebo Vatikán so svojimi biskupmi?

2. Naši slovanskí vierozvestcovia ako nutnú podmienku k vysluhovaniu sv. krstu a k prijatiu viery v Najsvätejšiu Trojicu vyžadovali od Slovanov, aby sa zriekli akýchkoľvek foriem démonického pohanstva, povier, okultizmu alebo sexuálnych zvrhlostí a chránili tradičné manželstvo medzi jedným mužom a jednou ženou. Ako je to v súčasnosti? Cirkevná vrchnosť nielenže mlčí k rôznym formám okultných praktík, ako sú napr. homeopatia, hypnóza, veštenie kyvadlom, akupunktúra, ale mnohé z nich dokonca prevádza. Ďalej obhajuje ohavný homosexualizmus, schvaľuje démonickú rockovú hudbu,  mlčky podporuje sodomské  Gay pochody a neo pohanské formy New Age. Okrem toho pseudo – pápež František bojuje proti sviatostným manželstvám okrem iného tým, že chce urýchliť ich anuláciu (neplatnosť) a viacmenej je za sv. prijímanie ľuďmi, ktorí sú znovu zosobášení a žijú v ťažkom hriechu! Kto teda hlása bludy a kto hlása pravú vieru? Sv. solúnski bratia alebo odpadnutý Vatikán so svojimi biskupmi a kňazmi?

Zdravo uvažujúci človek si mohol okrem iného v Stolárikovom príhovore všimnúť ešte jednu podstatnú vec. Biskupi Slovenska spolu s Vatikánom nevyzývajú Európu k pokániu za jej odpad od katolíckej viery a ani k úprimnému návratu ku Kristovmu Evanjeliu. Práve naopak. Oni spasiteľnú vieru v Ježiša Krista nahradili zneužitým termínom milosrdenstva a po opustení Katolíckej Cirkvi si vytvorili vlastné náboženstvo humanity – Cirkev New Age!

Z uvedených porovnávajúcich faktov medzi skutočnou kresťanskou misiou sv. Cyrila a Metoda a dnešnou náboženskou hierarchiou je očividné, že si navzájom odporujú a sú absolútne nezlučiteľné. Aké je východisko pre odpadnutú „Cirkev“ a pre tých, ktorí sú s ňou zjednotení, aby sa vymanili spod preklatia a opäť získali požehnanie pre seba i pre národy?

            Je to Pokánie! Obrátenie ale zahŕňa nielen vyznanie hriechov, ale aj odvrátenie sa od hriešnych ciest a nasmerovanie sa na Kristovu cestu. Pán Ježiš však tých, ktorí ho odmietajú, varuje: ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete.“(Lk 13,5)                 

Rehoľníci SBM                                                                                                                    Jarok, 6.7.2016