Choď na obsah Choď na menu
 

Varuje Boh Taliansko aj Vatikán?

 

image1.jpgVatikán dňa 5. 11. odsúdil výroky istého dominikánskeho kňaza o tom, že zemetrasenia v Taliansku boli Božím trestom za registrované homosexuálne partnerstvá. Jeho slová označil zástupca vatikánskeho Štátneho sekretariátu pre všeobecné záležitosti Giovanni Angelo Becciu za „urážlivé pre veriacich a škandalózne pre neveriacich“ . Podľa neho patria  „do predkresťanskej doby a nezodpovedajú teológii Cirkvi, pretože sú v rozpore s predstavou o Bohu, akú nám predložil Kristus“. Aká je pravda?

Ad 1. Homosexualita je ťažký hriech, za ktorý nechal Boh na Sodomu a Gomoru padať ohnivú síru a oheň z neba. (Gn 19, 24-25) Bola to výstraha pre budúce pokolenia. (2 Pt 2,6) Taliansko v máji prijalo registrované partnerstvá a Vatikán k tomu nielen mlčí, čím ich v podstate schvaľuje, ale výroky o spravodlivom Božom treste za ne pokladá za urážlivé a škandalózne! Neplatí to však skôr o ňom?

Ad 2. Boh trestom napomínal národy nielen v Starom zákone, ako to tvrdí Becciu, ale aj v Novom zákone. Preto to vôbec nie je v rozpore s predstavou o Bohu, akú nám predložil Kristus. Inými slovami, Vatikán tvrdí blud, že Boh Starého zákona nie je totožný s Bohom Nového zákona. Toto je heréza dualizmu! Zoberme si napríklad slová Božieho Syna, Pána Ježiša Krista z Lukášovho evanjelia. „...ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete.“ (Lk 13,5) Ježiš v tomto úryvku predtým hovorí o treste 18 ľudí, na ktorých, podľa mienky židov, padla veža Siloe za ich previnenia. Spasiteľ využil túto príležitosť a varoval svoj národ, že ak nebude činiť pokánie, najmä za svoj hriech nevery a pýchy, skončí podobne. To sa nakoniec naplnilo pri zničení Jeruzalema v r. 70 po Kr. Zaiste Boh je milosrdný k tým, čo ľutujú svoje hriechy a úprimne nasledujú Jeho hlas. Ale je spravodlivý aj k tým, čo odmietajú konať pokánie a neveria v Jeho Syna, ktorý sňal na kríži naše hriechy a je najväčším prejavom milosrdenstva Nebeského Otca k hriešnemu svetu. (Jn 3,36) Podľa pána Becciu však Kristove slová v Novom zákone o pokání zjavne nezodpovedajú novej „teológii“ heretického Vatikánu, ktorý nechce veriť ani v Božiu spravodlivosť, ani v Ježiša ako Jediného Vykupiteľa sveta a sám odmieta priznať si svoje hriechy. Preto sa niet čo diviť, že ako dôsledok schvaľovania ohavného homosexualizmu, ktorý je ovocím pohanského modlárstva a odpadu od viery v pravého Boha (porov. Rim 1,21-27), Boh dopúšťa ako trest aj prírodné katastrofy a ničí niektoré katolícke chrámy! (napr. katedrála sv. Benedikta v Nursii...) A čo na to Vatikán? Tieto fakty o Božom napomenutí považuje za „škandalózne“.

Preto za pravdivé výroky o Božom treste za hriechy sa napokon nemalo ospravedlniť Rádio Mária, ale Vatikán i s jeho pseudo – pápežom Františkom, pretože oni klamú veriacich a likvidujú spasiteľnú vieru v Krista.

Rehoľníci SBM                                                                                                             28. 11. 2016