Choď na obsah Choď na menu
 

Varuje Boh znova Vatikán?

ulomky-v-bazilice.jpgNa zelený štvrtok, 29. marca, okolo 17.hodiny v Bazilike sv. Petra padali úlomky omietky zo stĺpa hlavnej lode kúsok od Michelangelovej kaplnky. Vyvolalo to pozornosť niektorých ľudí. Deň pred tým totiž vyšiel článok novín La Repubblica, v ktorých je rozhovor známeho talianskeho ateistu E. Scalfariho s Bergogliom. Bergoglio na jeho otázku, či duše, ktoré umrú v stave hriechu, pôjdu do pekla a či ich utrpenie bude večné, mal odpovedať, že peklo neexistuje, a hriešne, nekajúce duše zmiznú. Aká bola reakcia Vatikánu? Bergoglio to vraj nepovedal, ale je to výsledok autorovej konštrukcie. Vyvstáva otázka: Ak je to tak, prečo sa potom Vatikán nezastal cirkevného učenia o večných mukách pekla a neodsúdil tézy Scalfariho, ktoré pripísal Bergogliovi, ako herézy? Tu platí: Kto mlčí, ten svedčí! Je zrejmé, že touto správou chcel Vatikán v tejto mätúcej situácii vytvoriť na veriacich dojem, ako svetské média prekrucujú  Bergogliove slová, zatiaľ čo on je v pozícii toho „pravoverného“ a „nevinného“.  Faktom však ostáva, že Scalfari sa po minuloročnom rozhovore  s Bergogliom vyjadril, že „Pápež František zrušil miesto, kde mali duše zjavne po smrti ísť: peklo, očistec, nebo... a ...že duše, ktorým vládne zlo a nekajali sa, tie prestanú existovať.“ (Viď článok https://www.lifenews.sk/14330/noviny-la-stampa-papez-frantisek-zrusil-peklo-ocistec-nebo) Vtedy Vatikán nič proti tomu nenamietal.

Ďalšou udalosťou na zelený štvrtok bol tradičný obrad umývania nôh (známy v západnej liturgii), čo je symbolom pokory a služby Božích služobníkov v cirkvi. Ako po minulé roky, tak aj teraz  Bergoglio opäť šokoval. Medzi väzňami, ktorým umyl nohy, boli i dvaja moslimovia a jeden budhista. Čo znamenali jeho gestá? Lži pápež tým, že bozkal a umyl nohy moslimom, dal týmto gestom opätovne verejne najavo, že sa podriaďuje učeniu koránu a jeho vyznávačom a tým de facto i islamizácii Európy, ktorej cieľom je likvidácia kresťanstva i európskej civilizácie. Jeho poklona prívržencovi budhizmu tiež svedčí o tom, že sa klania pohanskému systému (podľa sv.Pavla démonom), založenému na sebazbožštení človeka a odmietaní pravdivého pokánia i pravého Boha. Na Bergoglia platí slovo apoštola Jána: To je antikrist, kto popiera Otca i Syna.“   (1Jn 2,22) V zmysle tohto Božieho slova  je práve on jedným z antikristov, pretože Allaha, Budhu aj Ježiša Krista postavil na rovnakú úroveň úcty! TOTO JE HERÉZA MAXIMA A ZRADA KRISTOVHO EVANJELIA, AJ KATOLÍCKEJ CIRKVI! Bergoglio o sebe tvrdí: „Je mi cťou, že ma nazývajú revolucionárom”. A skutočne, on, na základe mnohých svojich vyjadrení, postojov i učenia, je revolucionár antikristovho hnutia New Age, ktorý rúca všetky morálne, kresťanské aj biblické základy!

Na záver je potrebné položiť si otázku:

„Nie je padanie omietky, práve na zelený štvrtok, varovným znamením  pre Vatikán, čo ho čaká, ak nebude činiť pokánie za svoje ohavné hriechy?“

Ježiš hovorí: „ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete“, (Lk 13,5)

Rehoľníci SBM                                   

Jarok, 6. 4. 2018