Choď na obsah Choď na menu
 

Vatikán  má účasť na genocíde ľudstva skrze hriech homosexuality

 

com1401f.jpgFrantišek Bergoglio sa po návšteve Arménska na jednu z novinárskych otázok,  či by sa mala Katolícka cirkev ospravedlniť homosexuálom za svoj postoj, ktorý podľa niektorých môže viesť aj k diskriminácii, či k marginalizácii,  vyjadril okrem iného o homosexuáloch takto: „ak je problém človek, ktorý je v takom stave, ktorý má dobrú vôľu a hľadá Boha, kto sme my, aby sme ho súdili?“ A o chvíľu nato hovorí, že Cirkev má prosiť o odpustenie homosexuálov. Čo znamenajú tieto heretické výroky  Vatikánu? Je to zrada Boha, Katolíckej Cirkvi, aj normálnej rodiny!

Aký je pravdivý postoj Cirkvi k  hriechu sodomie? Božie slovo hovorí: „NEMÝĽTE SA: ANI SMILNÍCI, ANI MODLOSLUŽOBNÍCI, ANI CUDZOLOŽNÍCI, ANI CHLÍPNICI, ANI SÚLOŽNÍCI MUŽOV...NEBUDÚ DEDIČMI BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA.“ (1 Kor 6, 9-10) Písmo Sväté hovorí, že homosexualita je ohavný ťažký hriech v Božích očiach. (Lv 20,13) Boh pred ňou varuje celé ľudstvo pripomínaním ohňa z neba, ktorý dopadol na Sodomu a Gomoru (Gn 19, Júd 17). Ako možno dôjsť k uzdraveniu z homosexuality a záchrane pred peklom? Božie slovo aj homosexuálom ponúka riešenie.  Je to vyznanie svojich hriechov a prijatie Ježiša Krista za osobného Pána a Spasiteľa.  Apoštol Ján píše: „BOH NÁM DAL VEČNÝ ŽIVOT A TENTO ŽIVOT JE V JEHO SYNOVI.  KTO MÁ SYNA (BOŽIEHO), MÁ ŽIVOT; KTO NEMÁ SYNA, NEMÁ BOŽÍ ŽIVOT.“(1 JN 5, 11-12)

Vatikán ale nevyzýva homosexuálov ani k pokániu, ani nenazýva hriech sodomie hriechom, ba dokonca ho ospravedlňuje pod falošným dojmom milosrdenstva! Tým však podpisuje ortieľ smrti nad zdravou tradičnou rodinou, kresťanstvom,  aj morálkou!  Bergoglio napokon tvrdí, že kresťania sa vraj ešte im majú ospravedlniť. Normálny človek sa pýta: Prečo František nevyzve v prvom rade homosexuálov, aby sa ospravedlnili najmä mladým za to, že vzťah rovnako pohlavných párov veľkým percentom prispieva k promiskuite, šíreniu pohlavných chorôb, najmä AIDS, k pedofílii, zvyšuje percento samovrážd, kriminálnych zločinov a depresívnych chorôb? Prečo Vatikán nepožiada homosexuálov, aby sa ospravedlnili za to, že to práve oni diskriminujú svojimi zvrhlými zákonmi väčšinu obyvateľov spoločnosti? Odpoveď je jednoduchá: Príčinou schvaľovania  hriechov a devastujúcich výrokov súčasnej cirkevnej hierarchie je odpad (apostázia) od katolíckej viery, vyhnanie Ducha Svätého z ich sŕdc a prijatie iného ducha – ducha Assisi – ducha antikrista! Pseudo pápež František, ktorého právom možno pomenovať prívlastkom Sodomský, sa viditeľne znovu prejavil v tom, že  spolupracuje na genocíde ľudstva, a to konkrétne  skrze schvaľovanie homosexualizmu.

 Preto Boh dnes povzbudzuje svoj katolícky ľud, aby sa oddelil od neplatného „pápeža“ a od všetkých, ktorí s ním tvoria jednotu; aby ostal verný pravému Kristovmu Evanjeliu (nie prekrútenému) a učeniu Katolíckej Tradície.

Prečo? Pretože na nich nespočíva za hlásanie bludov požehnanie, ale naopak: prekliatie. Apoštol Pavol Píše: „ČUDUJEM SA, ŽE OD TOHO, KTORÝ VÁS POVOLAL V KRISTOVEJ MILOSTI, TAK RÝCHLO PREBIEHATE K INÉMU EVANJELIU.  ONO ANI NIE JE INÉ, IBAŽE SÚ NIEKTORÍ, ČO VÁS MÄTÚ A CHCÚ PREKRÚTIŤ KRISTOVO EVANJELIUM. ALE KEBY SME VÁM HLÁSALI MY ALEBO AJ ANJEL Z NEBA INÉ EVANJELIUM, AKO SME VÁM HLÁSALI, NECH JE PREKLIATY!“ (Gal 1, 6-8)  (Gr. anathéma – kliatba - značí aj vylúčenie, exkomunikáciu  z Cirkvi)

Rehoľníci SBM                                                                                                                            Jarok, 30. 6. 2016