Choď na obsah Choď na menu
 

Vatikán a pohanský  džinizmus

 

Prvého júna 2016 prijal „pápež“ František príslušníkov náboženstva označovaného ako „džinizmus“ (jainizmus), ktoré má starobylý hinduistický pôvod, jeho symbolom je svastika. Tento nábožensko-mystický symbol je znamením „šťastia a úspechu“, nachádza sa v hinduistických chrámoch.

ioj-vatican-visit-800x534.jpg

Džinizmus je úzko spojený s hinduizmom, a tak rovnako propaguje panteizmus (všetko je v bohu), reinkarnáciu (mokšu), modlárstvo - uctievanie zbožštených tvorov – guruov, t.j. džinov (doslova „víťazov“, mahavírov). Ide o „samospasiteľné“ náboženstvo prostredníctvom askézy, asketických cvikov, či recitovania mantier. Džinizmus zdôrazňuje neubližovanie živým tvorom, a tým je inšpiratívny pre ochrancov prírody a tzv. zelené, environmentalistické náboženstvá. Bergoglio v tejto súvislosti okrem iného vyhlásil: „Nám všetkým sa páči matka Zem, lebo je to ona, ktorá nám dala život a opatruje nás; povedal by som tiež sestra Zem, ktorá nás sprevádza na našej životnej ceste...“

Džinizmus zemi a stvoreniam preukazuje božskú úctu. V podstate v ňom ide o pohanský systém, skrze ktorý pôsobia temné sily – démoni! Tiež popiera pokánie, vieru v pravého Boha Stvoriteľa a Vykupiteľa sveta, milosť spásy v Kristovi, peklo, nebo alebo osobný Boží súd.

Je veľkým pohoršením, že Bergoglio zastiera nezlučiteľnosť modlárskeho džinizmu s kresťanstvom a navyše týmto okultným démonom v džinizme vzdáva úctu! Ako? Uvedeným výrokom tvrdí, že nie Boh nám daroval život, ale „matka“ Zem; podľa neho nie Boh nás chráni a sprevádza v živote, ale „sestra“ Zem. TOTO JE ZRADA KRISTA I JEHO CIRKVI! Boh vo svojom slove hovorí: „Ja som Pán, tvoj Boh... Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, ani toho, čo je dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať...“(Dt 5, 6-9)

Gestá, skutky  a slová vo Vatikáne jednoznačne svedčia o tom, že pseudo – pápež František a ľudia, ktorí sú v jednote s jeho duchom – s duchom pohanstva – s duchom antikrista, nenasledujú Ježiša Krista, ale jeho nepriateľa – satana.

Preto Pán Ježiš napomína Vatikán: „ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete.“

(Lk 13,5)

Rehoľníci SBM                                                                                                       Jarok, 17. 6. 2016