Choď na obsah Choď na menu
 

Verí kresťan, žid a moslim v rovnakého Boha?

V bratislavskom Pálffyho paláci na diskusii, ktorú zorganizovalo Fórum náboženstiev (26.1.), zaznelo z úst výkonného sekretára KBS Ziolkovského, že vraj kresťania, moslimovia a židia veria v toho istého Boha. Cieľom podujatia bolo búrať mýty o troch hlavných monoteistických náboženstvách.

(Ilustračné foto)

Úprimný katolík si kladie otázku:

„Čo nás učí Kristovo evanjelium a cirkev o Bohom zjavenej spasiteľnej viere?“

V Evanjeliu podľa Jána čítame: Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“ (Jn 3,17 ) Ježiš prišiel, aby nás svojou smrťou na kríži oslobodil spod vlády hriechu a diabla a odpustil nám naše hriechy. Na tretí deň vstal z mŕtvych, čím dokázal svoje Božstvo a zároveň potvrdil, že všetko, čo povedal v Evanjeliu, je pravda. Odpustenie hriechov a večný život v nebi je len skrze vieru v Božieho Syna, Pána Ježiša Krista! Ježiš káže: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“ (Mk 16, 16)

Čo hovorí učenie islamu o hlavných kresťanských pravdách?

Islam odmieta podstatu kresťanstva, a tou je Ježišovo Božstvo aj Synovstvo, viera v Najsvätejšiu Trojicu, ako aj Kristovu vykupiteľskú smrť na Kalvárii. Treba si uvedomiť, že každého, kto vyznáva Božstvo Ježiša Krista a Najsvätejšiu Trojicu, pokladá Korán za rúhača a neveriaceho: „A veru sú neveriaci tí, čo hovoria: Mesiáš, syn Máriin, je Boh!“ (5:72) Vyznávajú teda Mohamedáni rovnakú vieru v Boha ako kresťania? Nevyznávajú a preto moslimský Alah  nemôže byť totožný s Trojjediným Bohom kresťanov!

Podobnú protikresťanskú náuku ako islam má aj judaizmus. Neveriacim židom, ktorí neprijali Pána Ježiša ako Mesiáša, Kristus hovorí: „Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal.  Prečo nechápete moju reč? Preto, že nemôžete počuť moje slovo. Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca.“ (Jn 8,42-44n)

V závere vyvstáva otázka: „Veria uvedené tri monoteistické náboženstvá v rovnakého Boha?“ Neveria! Modlia sa mohamedáni aj židia k rovnakému Bohu ako kresťania? Nemodlia!

Teda daná diskusia v Pálffyho paláci bola veľkým podvodom na kresťanoch a herézy kňaza A. Ziolkovského o spoločnom Bohu a spoločnej modlitbe sú jeho verejnou zradou Ježiša Krista, ako aj katolíckej cirkvi!

 

Upozorňujeme katolíckych veriacich, aby sa nenechali oklamať

rôznymi medzináboženskými stretnutiami, lebo tie slúžia

ako príprava na príchod osoby antikrista!

 

 

Rehoľníci SBM                                  Jarok, 27. 1. 2018