Choď na obsah Choď na menu
 

Voľby do europarlamentu 2014

Pred terajšími voľbami do európskeho parlamentu sa na Slovensku vyskytol jedinečný a nový zjav - prorodinná kampaň KDH. Treba si uvedomiť, že:

1.     cieľom tejto kampane za silnú rodinu je podchytiť a zadusiť začínajúcu občiansku angažovanosť za rodinné hodnoty, lebo „hrozí“ prerásť do vzniku novej politickej sily;

2.     podporou KDH v terajších voľbách je možné prejaviť súhlas s obsahom ich prorodinnej kampane, ale treba pamätať, že tým boj za kresťanské morálne hodnoty rozhodne nekončí;

3.     prorodinná kampaň KDH je jedným z dôsledkov tohto nového hnutia za kresťanské hodnoty.

V celej Európe začína pučať nové hnutie za skutočne kresťanské hodnoty, a aj na Slovensku má nemalú silu. Je nádej, že týmto novým kresťanským hnutím bude zastavená autogenocídna genderová ideológia. Tzv. „kresťanskí demokrati“ (na Slovensku KDH) majú naproti tomu výraznú spoluvinu na tom, že súčasná EÚ je v radikálnom nepriateľstve ku kresťanskému štýlu života. Oni stáli už pri zrode EÚ. Podľa KDH teraz hrozí, že sa EÚ zmocnia iné sily pretláčajúce radikálnu genderovú ideológiu. To ale nie je celkom pravda. Prítomnosť autogenocídnej ideológie genderu v štuktúrach založených kresťanskými demokratmi nie je náhodná. Je dôsledkom odpadu vo vnútri kresťanstva a najmä Vatikánu.

Katolícka cirkev prijala vieroučný aj mravný relativizmus, ktorý popiera všetky základné pravdy kresťanskej viery a platnosť Desatora Božích prikázaní. Samozrejmým dôsledkom tejto apostázy kresťanstva je rozšírenie týchto zhubných ideológií aj v politike. Ideológia genderu je len posledným módnym výstrelkom dlhotrvajúceho relativizmu, ktorého podstatou je vzbura proti Bohu a jeho prikázaniam. (osvietenstvo, Kant, Marx, modernizmus...) Túto vzburu prijali kresťania a vniesli ju aj do politiky.

KDH je súčasťou prenikania tejto smrtiacej duchovnej infekcie z cirkevných kruhov do politiky. Všetci jeho členovia si toho nemusia byť ani vedomí, podobne ako mnohí cirkevní predstavitelia. Terajšia kampaň KDH ale protirečí ich dlhodobému programu. Oni predsa oficiálne deklarujú, že v zahraničnej politike bude KDH presadzovať: Slovensko ako spoľahlivého a dôveryhodného člena EÚ a NATO. Rovnováhu medzi zachovaním vlastnej identity a suverenity a nutným prispôsobením sa globalizačným trendom. Upevnenie a rozvoj transatlantickej spolupráce medzi EÚ a USA.“ Tieto ich ciele jednoducho nie je možné zosúladiť s teraz deklarovanou prorodinnou politikou.

Hodnoty tradičnej rodiny ohrozuje práve tá politická sila, ktorá vedie EÚ, a KDH k tejto sile patrí, k čomu sa v svojej kampani hlási. Naďalej teda platí, že na Slovensku nie je politická sila, ktorá by bola súca zastaviť genderovú autogenocídu národa. Preto kresťan nie je ani v súčasnosti povinný ísť voliť.

Riešením je pokračovať v občianskych iniciatívach a pokojných protestoch proti zhubnej genderovej ideológii a antikresťanskému politickému systému, ktorý za touto ideológiou stojí. Práve takáto samostatná angažovanosť malých skupín občanov dotlačila aj KDH k ich tzv. prorodinnej kampani. V tom je treba pokračovať až do prijatia ústavy kresťanského štátu, ktorý samozrejme nemôže mať nič spoločné so súčasnou EÚ, ani s politickými silami, ktoré ju vytvorili, a ku ktorým sa slovenské KDH hrdo hlási. V rámci tejto občianskej angažovanosti kresťanov je možné ísť aj voliť (napr. KDH ako prejav podpory ich terajšej prorodinnej kampane), treba pri tom ale pamätať, že cieľom nie je len zvoliť niekoho do parlamentu EÚ. Cieľom je vytvoriť tlak smerujúci k tomu, aby otázky kresťanských morálnych hodnôt boli riešené celou spoločnosťou; aby odpadnuté kresťanstvo konfrontáciou so slovom Božej pravdy a s Duchom pravdy prijalo Boží život a vstalo z mŕtvych. Prijatie kresťanského právneho poriadku bude potom už prirodzeným dôsledkom týchto zmien.

+ Matej SBM, o. Bernard SBM, o. Michal SBM, o. Charbel SBM

Žilina, 23. 5. 2014

Sťahuj: Voľby do europarlamentu 2014