Choď na obsah Choď na menu
 

Vyhlásenie SBM k referendu za rodinu:

Príďte sa postaviť za budúcnosť svojich detí!

 

 pro-mol-sem2.jpgDňa 7. februára 2015 sa má na Slovenku uskutočniť referendum o ochrane rodiny. Prečo je dôležité, aby sa toto referendum uskutočnilo? Pretože tradičnej rodine hrozia najväčšie katastrofy, akým kedy bola vystavená.

Prvá otázka referenda znie:

Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

Dnes sme svedkami toho, ako sa skupina LGBTI osôb snaží postaviť svoje neprirodzené rovnakopohlavné zväzky na tú istú rovinu ako tradičná rodina a nazýva ich dokonca jednou z „foriem rodiny.“ Manželstvo a rodinu ale od stvorenia sveta tvorí otec, mama a deti. Ak sa táto Bohom stanovená inštitúcia rodiny zrúti a dôjde k jej zrovnoprávneniu so pseudo – formami manželstva LGBTI osôb, nastane sebadeštrukcia ako jedinca, tak i rodiny, aj národa! Preto treba jednoznačne vyjadriť názor, že súhlasím len s manželstvom ako so zväzkom medzi jedným mužom a jednou ženou. (http://www.lifenews.sk/content/prorodinn%C3%BD-aktivista-gay-homosexu%C3%A1li-chc%C3%BA-%E2%80%9Ezni%C4%8Di%C5%A5-rodinu%E2%80%9C).

Druhá otázka referenda znie:

Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

Je prirodzené a normálne, ak dieťa v rodine vychováva otec spolu s matkou, a nie dvaja muži alebo dve ženy. V takejto rodine sa dieťa cíti najlepšie. Čo však čaká deti, ak by vyrastali v homosexuálnom páre? Bola by to pre ne tragédia a trauma na celý život! Zo štúdií je dokázané, že deti žijúce v tejto anti – rodine vykazujú v dospelosti fyzické a psychické problémy, väčšiu nestabilitu vo vzťahoch a sklon k samovraždám, drogám a  ku kriminalite. (http://www.hlavnespravy.sk/v-prospech-dietata-vedci-hovoria-nieco-ine/64572/)  Umožniť adopcie  detí takýmto párom je v podstate zločinom proti ľudskosti, pretože sa z nich často stávajú morálne labilní jedinci,  obviňujúci spoločnosť za spôsobenú krivdu. Preto je treba v referende dať jasne najavo, že nesúhlasíme s adopciou detí pre páry homosexuálov a ani s ich následnou výchovou, ktorá zjavne odporuje požiadavkám na zdravý fyzický i psychický vývoj.

Záverečná otázka referenda sa týka výchovy detí a znie:

Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania, či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Nedávno sa deti v deň tzv. boja proti AIDS na jednej zo škôl v Košiciach učili perverzné homosexuálne praktiky. Niekoľko žiakov z tejto školy sa nad tým pohoršilo a odmietli to. (http://www.hlavnespravy.sk/zufala-matka-nase-deti-mali-v-skole-znazornovat-sex/460425) Ale dokedy ešte budú môcť rodičia odolávať zavedeniu povinnej sexuálnej výchovy? V niektorých západných krajinách je za odopretie tejto zvrátenej anti – výchovy pre vaše dieťa pokuta a väzenie! (http://www.spolocnostsbm.com/clanky/audio-video/v-nemecku-za-odmietnutie-hodin-sexualnej-vychovy-hrozi-vazenie.html) Sú dôkazy o tom, ako deti po absolvovaní takýchto nehanebných vyučovacích hodín po ťažkej psychickej traume odpadli, alebo  im predmetná téma  spôsobila psychický šok, ktorý môže mať následky pre ich budúci partnerský život. Jednoznačne je potrebné nesúhlasiť s účasťou detí na sexuálnej výchove doslova násilne prezentovanej už i na základných školách na Slovensku. Takáto výchova hlboko zasahuje do psychiky dieťaťa, zbavuje ho jeho nevinnosti a čistoty a  má za cieľ vychovať z neho otroka perverzných úchyliek.

Drahí rodičia, starí rodičia, synovia a dcéry slovenského národa, kresťania, i všetci ľudia dobrej vôle; treba ísť na referendum!

Príďte sa 7. februára postaviť za ochranu rodiny a za budúcnosť svojich detí a vnúčat.  Pasivita v tejto naliehavej situácii znamená zradu svedomia i Božieho zákona!

A naopak: Vaše postavenie sa za zdravé a morálne hodnoty bude znamenať pozitívny ohlas, že slovenská rodina prežije.

Nedovoľme, aby nám vlády EÚ, OSN či USA, ktoré propagujú nadštandardné práva homosexuálov, sexuálnu výchovu, či eutanáziu, pošliapavali odkaz našich slovanských vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda: a to vieru v pravého Boha a Spasiteľa,  Pána Ježiša Krista a úctu k zdravej rodine.  

 

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého: 

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

 

Žilina, 11. 12. 2014

Sťahuj: Vyhlásenie SBM k referendu o rodine