Choď na obsah Choď na menu
 

Vyhlásenie SBM ohľadne prijatia rodovej rovnosti vládou SR

 

Vážení členovia vlády Slovenskej republiky

 

achieve-gender-equity-1.jpgDňa 20. 11. 2014 ste schválili návrh Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019. Tieto dokumenty ste prijali napriek mnohým odmietavým stanoviskám mimovládnych organizácií, ktoré svojím zdravým postojom zastupovali značnú časť slovenskej spoločnosti. Upozorňujeme vás, že vaším súhlasom k uvedeným materiálom ste umožnili i zavádzanie gender ideológie, ktorá je s rodovou rovnosťou nerozlučiteľne spojená. Toto je zjavné zvlášť v tzv. vykorenení tradičných stereotypov, kde sa považuje za potrebu napr. zameniť úlohu ženy na mužskú a mužskú úlohu na ženskú.

Ideológia gender spochybňuje rozdelenie ľudí na mužský a ženský rod, a chápe rod ako neutrálnu kategóriu. Tvrdí, že človek sa rodí obojpohlavný a údajne si môže vybrať, či je mužom alebo ženou (alebo niečo z 13, ba 30 druhov genderu) podľa toho, čím sa cíti byť. Ako sa to prejavuje v zahraničí? Muž, ktorý na úrade oficiálne oznámi, že je ženou , musí tak byť i úradne zaregistrovaný. Podobne aj žena, ktorá tvrdí, že je mužom. Nerešpektovanie tohto šialenstva je trestané ako diskriminácia na základe pohlavia! Gender ďalej obsahuje zákaz, že deti už nesmú svoju matku nazývať matkou a svojho otca otcom (napr. Moldavsko). To je vraj gender rovnosť. Táto ideológia ničí prirodzenosť človeka a privádza ho k strate zdravého rozumu! Rodová schizofrénia nakoniec vedie k morálnej a fyzickej likvidácii ako jednotlivca, tak i tradičnej rodiny, aj celého národa.

Vážení členovia vlády, svojím rozhodnutím ste zradili kultúrne a kresťanské dedičstvo našich otcov – vieru v Evanjelium Ježiša Krista a tiež ste vedome vyhlásili ortieľ smrti nad slovenskými rodinami!

Preto Vás pred Jediným Bohom a Spasiteľom, Pánom Ježišom Kristom i pred Slovenskom vyzývame: Robte pokánie z tohto ťažkého hriechu. Ak v ňom zotrváte, budete naveky odsúdení v pekle!

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého: 

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

 

Žilina, 2. 12. 2014

 

 

Na vedomie:  

Róbert Fico

Predseda vlády

Robert  K a l i ň á k
podpredseda vlády a minister vnútra SR
Ján  R i c h t e r
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Tomáš  B o r e c
minister spravodlivosti SR
Peter  K a ž i m í r
podpredseda vlády a  minister financií SR
Miroslav  L a j č á k
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Pavol  P a v l i s
minister  hospodárstva SR
Martin  G l v á č
minister obrany SR
Peter  Ž i g a
minister životného prostredia SR
Marek  M a ď a r i č
minister kultúry SR

 

 

Sťahuj: Vyjadrenie SBM k vládnemu prijatiu rodovej rovnosti