Choď na obsah Choď na menu
 

Vyjadrenie k neplatným diakonským a kňazským sväteniam

 

 

images.jpg„Katolícke“ média priniesli správu, že počas uplynulého víkendu, v sobotu 11. júna 2016, sa konali v niektorých diecézach Slovenska diakonské a kňazské vysviacky. Opäť pripomíname, že tieto tzv. vysviacky, aj tie, ktoré sa ešte pripravujú, sú neplatné! Príčinou neplatných svätení je apostázia (odpad od katolíckej viery) slovenských biskupov. Dňa 25. 12. 2009 biskupi verejne odmietli vyznať kresťanskú vieru a oddeliť sa od heréz, ktoré dnes popierajú podstatu kresťanstva. Tak sa stali verejnými odpadlíkmi – apostatami. Svoju zradu Ježiša Krista, Jeho Cirkvi aj evanjelia, navyše znásobili i tým, že neplatnou beatifikáciou Jána Pavla II. , 1. 5. 2011, prijali ducha Assisi – ducha antikrista, ktorý stavia pohanstvo a jeho úctu k démonom na rovnakú úroveň so spasiteľnou katolíckou vierou! Preto apostatami udelené kňazské svätenia sú neplatné a Slovensko nemá novokňazov. To isté platí aj o „vysviackach“ pre nových slovenských biskupov.

 Veriaci však od týchto neplatne vysvätených „novokňazov“ nesmú a ani nemôžu prijímať žiadne sviatosti, lebo oni nie sú kňazmi. Nimi slúžené sväté omše nie sú Kristovou eucharistickou obetou. Oni nemajú moc premeniť chlieb na telo a víno na krv Pána Ježiša Krista. Nimi udelené rozhrešenia pri sv. spovediach sú neplatné a veriaci skrze ich službu neprijímajú žiadnu sviatostnú milosť.

Žiadame tých, ktorí prijali neplatné svätenia, aby nevykonávali svoju činnosť, pretože na veriacich nevnášajú Božie požehnanie, ale prekliatie, ktoré na nich spočíva za hlásanie iného evanjelia! (porov. Gal 1, 8-9).

Aké je pravdivé riešenie na obnovu Cirkvi? Úprimné pokánie! Preto ak neplatne vysvätení diakoni, kňazi, ale i biskupi, túžia naozaj verne slúžiť Ježišovi Kristovi a bojovať za spásu nesmrteľných duší, nech za zrieknu súčasných heréz, vyznajú katolícku vieru, oddelia sa od apostatov a dajú sa vysvätiť pravoverným biskupom.

Rehoľníci spoločnosti sv. Bazila Veľkého

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel  P. Mazúr

 

 

Jarok, 13.6.2016