Choď na obsah Choď na menu
 

VYJADRENIE SPOLOČNOSTI SVÄTÉHO BAZILA VEĽKÉHO K TZV. PROJEKTU NATÁLKA

 

slovakia.pngPrednedávnom Slovenské národné divadlo spustilo inscenačný projekt Natálka. (http://www.snd.sk/?tlacove-spravy&clanok=stanovisko-snd-k-projektu-natalka) Dôvodom tejto inscenácie je udalosť o rómskom dievčatku Natálke, ktorú v Čechách roku 2009 napadlo niekoľko neonacistov. Tento útok odsudzujeme, pretože pozadie jeho ideológie je zločinom proti ľudskosti, aj proti kresťanstvu.

Ale zároveň vnímame, že:

1.,Táto divadelná inscenácia je manipuláciou mládeže! Napr. počas predstavenia v pezinskom Gymnáziu bolo vidieť sochu Božej Matky, Panny Márie pred nakresleným symbolom hákového kríža.(http://www.hlavnespravy.sk/v-divadelnom-predstaveni-proti-extremizmu-pre-studentov-umiestnili-sochu-panny-marie-pred-hakovy-kriz-co-ma-vyjadrovat-tato-symbolika-kompetentni-mlcia/896189)  Toto mala byť obrazová metafora. Dá sa to však vyložiť aj tak, že tu ide o útok na  katolícku vieru a jej zhanobenie! Akým spôsobom?  Navodením dojmu, ako keby Cirkev počas prvého slovenského štátu „prikrývala“ zločiny nacizmu, čo však  protirečí pravdivým historickým faktom.

2, Zámerom tohto projektu je tiež vzbudiť odpor u mladých ľudí k zdravým národným hodnotám a kresťanským koreňom nášho štátu. Kto to odmietne, tak je nepravdivo označený za “extrémistu“ alebo „fašistu“.

Pýtame sa: Prečo slovenské školstvo a kultúra nehovoria mládeži o skutočnom extrémizme a fašizme? Veď či nie je extrémizmus to, keď ľudia pomaly nemajú na chlieb a musia mať viacero zamestnaní? Prečo sa nevaruje pred plánovanou islamizáciou Európy a pred zvrátenou agendou LGBTI, ktorá ničí všetky morálne hodnoty a normálne myslenie mládeže? Prečo sa nevaruje pred nemravnou sexuálnou antivýchovou, ktorá je proti zodpovednej príprave k manželstvu a propaguje aj ohavný homosexualizmus? Či nie je skutočným fašizmom to, keď vláda musí poslúchať nadnárodné mocnosti, ako EÚ, OSN alebo NATO, ktoré v mnohom škodia Cyrilo – Metodským tradíciám Slovenska a likvidujú ho?

Preto vnímame, že projekt Natálka zneužil bolestný príbeh, aby zakryl zločiny niektorých štátnych a cirkevných predstaviteľov, ktorí skutočne patria do oblasti pravého extrémizmu a fašizmu.

 

Rehoľníci SBM                                                                                                     Jarok, 14. 2. 2017