Choď na obsah Choď na menu
 

Výklad k evanjeliu zo svätého Matúša – 16,18 o Petrovom primáte

 

Ježiš hovorí: „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“(Mt 16,18)

images.jpgPán Ježiš pred svojim nanebovstúpením poveril apoštolov misijnou úlohou: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“(Mt 28,19). Čiže nič neuberať, ani nepridávať, ale apoštoli mali učiť presne to, čo hovoril Ježiš. Poslanie Cirkvi je teda jednoznačné: Ohlasovať Kristovo evanjelium všetkým národom a viesť ľudí k večnému životu.

Prvenstvo medzi apoštolmi zaujíma svätý Peter - prvý pápež, ktorému Boh zveril chrániť a zvestovať nepoškvrnený poklad spasiteľnej viery. Kristus si Petra vyvolil za viditeľnú hlavu katolíckej cirkvi týmito slovami: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt 16, 18-19). Čo znamenajú tieto Kristove slová? Ich význam vysvetľuje svätý Augustín:

Preto Pán hovorí: „Na tejto skale postavím svoju Cirkev,“ lebo Peter povedal: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Teda na tejto skale, ktorú si vyznal, hovorí, postavím svoju Cirkev. „Tou skalou bol Kristus.“ Na tomto základe bol postavený aj sám Peter. „Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus.“ (1 Kor 3,11). Teda Cirkev založená na Kristovi v Petrovi od neho dostala kľúče od nebeského kráľovstva, čiže moc zväzovať a rozväzovať hriechy.“(Liturgia hodín II, str. 1702).

Čiže tou skalou je v prvom rade Pán Ježiš a Petrova viera má stať na tejto Skale, ktorou je Kristus! V doslovnom slovenskom preklade meno Peter znamená nie skala, ale skalka- kamienok (kus skaly), ktorá ma byť pevná ako jej Učiteľ a Pán.

„a pekelné brány ju nepremôžu.“ Katolícka cirkev je tu na zemi nepremožiteľná, lebo sám Ježiš jej prisľubuje svoju ochranu a vedenie. Čo v prípade, keď pápež odpadne od viery? Ak odpadne od viery pápež a s ním zjednotená cirkevná hierarchia, neznamená to, že zaniká cirkev, či Petrov primát. I keď dnes vidíme, že apostatická hierarchia zradila Kristovo učenie, Katolícka cirkev  tu bude stále až do konca sveta a patria do nej len tí, ktorí sú verní Písmu Svätému a apoštolskej Tradícii. Majú veriaci poslúchať súčasného „pápeža“ – apostatu, Františka, ktorý hlása antikristovo učenie a tiahne ľudí do pekla? Pápež Pavol IV v Bule „Cum Ex Apostolatus Officio“ jasne hovorí, že: „…je dovolené, beztrestne sa kedykoľvek zriecť povinnej poslušnosti a oddanosti voči týmto…a straniť sa ich ako čarodejov, pohanov, neviestok a arcibludarov.“ (viď §6 a §7).

Komu sú potom veriaci viazaní poslušnosťou? Pápež Pavol IV  hovorí: „Podriadené osoby zostávajú nadalej zaviazané poslušnosťou voči budúcim (pravoverným) biskupom, patriarchom, prímasom a voči budúcemu (pravovernému) rímskemu pápežovi.“

Teda Boh v tejto ťažkej situácii  môže dať cirkvi nového pravoverného pápeža, ktorému pôjde o záchranu nesmrteľných duší a šírenie pravého evanjelia. Veď Boh hovorí: „I dám vám pastierov podľa svojho srdca, budú vás vodiť dôvtipom a múdrosťou.“ (Jer 3,15). Preto povzbudzujeme veriacich katolíkov, aby tento úmysel zahrnuli do svojich modlitieb k Bohu, lebo Bohu nič nie je nemožné.

Sťahuj: Výklad k evanjeliu podľa Mt 16, 18