Choď na obsah Choď na menu
 

Výzva k záchrane rodiny

Vážený poslanec (poslankyňa) NR SR,

v tomto volebnom období ste dostali vládu podieľať sa na prijatí alebo zamietnutí zákonov predkladaných na schválenie v NR SR. Vedomý si historického rozhodnutia, pred ktorým stojíte, ako aj psychologického a politického tlaku, ktorému ste vystavení, vyslovujem svoju podporu zdravej slovenskej rodine a kategorické „nie“ registrovaným partnerstvám. Prirodzene pred celým národom, budúcimi generáciami, ale i pred všemohúcim Bohom budete jedného dňa niesť plnú zodpovednosť za každé hlasovanie v NR. Ako katolícky biskup preto považujem za svoju povinnosť zaujať jasné kresťanské stanovisko vo veci návrhu zákona o registrovaných partnerstvách, predloženého 24.8.2012 v NR SR tromi poslancami SaS.

            Navrhovaný zákon (ďalej NZ) definuje registrované partnerstvo nasledovne: „Registrované partnerstvo je trvalé spoločenstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia, ktoré vzniklo spôsobom ustanoveným týmto zákonom (ďalej len „partnerstvo“)“ (Čl. I, §2, bod 2). NZ dané „partnerstvo“ považuje za rodinný stav (porov. Čl. I, §2, bod 5) a údaje o „partnerstve“ sa majú zapisovať namiesto rodinného stavu vo všetkých verejných listinách, v ktorých sa rodinný stav uvádza (porov. Čl. I, §2, bod 6). Inými slovami, NZ právne ustanovuje protiprirodzený vzťah dvoch homosexuálov alebo lesbičiek, ktorí nemôžu plodiť deti a ani ich zdravo vychovávať, ako „inštitúciu rodiny“, čo je totálna absurdnosť, ktorá vedie k sebazničeniu spoločnosti.

Pred tak vážnym rozhodnutím o hlasovaní je potrebné vnímať celkovú politiku, ktorá sa vedie okolo uzákonenia homosexuálnych vzťahov a jej následkoch v spoločnosti. Aký je cieľ takého zákonu? Realizácia gendernej politiky, tzv. postupné zrovnoprávnenie všetkých protiprirodzených sexuálnych orientácií (genderných identít) s jediným prirodzeným a spoločnosť budujúcim vzťahom (heterosexuálnym) medzi mužom a ženou. Následky sú desivé! Genderná politika, ktorej súčasťou je zákon o registrovaných partnerstvách, chce transformovať spoločnosť, odstrániť tradičné poňatie rodiny a do všetkých sfér spoločnosti zaviesť protiprirodzené LGBT (lesbické, homosexuálne, bisexuálne, transsexuálne) vzťahy ako životnú „normu“. Školstvo (počnúc škôlkami), zdravotníctvo, polícia, vojsko, súdnictvo, štátna administrácia majú byť transformované v zhode s genderným svetonázorom, ktorý odmieta odveké prirodzené delenie ľudí na mužov a ženy a zavádza nové delenie ľudí podľa rôznych „genderných identít“.

Slovenský národ je už viac ako 1000 rokov úzko spojený s kresťanskou vierou, morálkou a hodnotami. My, kresťania, veríme, že Boh stvoril človeka na svoj obraz ako muža a ženu (Gn 1, 27), On sám usporiadal zdravý vzťah medzi mužom a ženou dajúc im dar plodnosti (Gn 1, 28) a milosť vychovávať deti. Od nepamäti je každá spoločnosť postavená na zdravých rodinách, stabilných vzťahoch medzi mužom a ženou. Od stability tejto základnej bunky závisí stabilita spoločnosti. Zákon o registrovaných partnerstvách túto stabilitu nielen naruší, ale úplne zničí.

Vyzývam Vás, pán poslanec (pani poslankyňa), aby ste sa postavili za ochranu rodinných hodnôt a nedopustili prijatie zákona o registrovaných partnerstvách, ktorý by zničil slovenský národ.

V Žiline, 11. 09. 2012

V modlitbe za Vás i za celý slovenský národ

                                                  katolícky biskup  Matej R. Jarabica

Sťahuj:Výzva k záchrane rodiny