Choď na obsah Choď na menu
 

Výzva katolíckym kňazom

 

Vážený duchovný otec,

Byzantský katolícky patriarchát sa Ťa pýta, či si duchovným otcom alebo si sa stal duchovným vrahom. Pýta sa Ťa, či slúžiš Kristovi, alebo antikristovi? Pýta sa Ťa, či v tejto chvíli, keby Ťa Boh povolal na večnosť, obstojíš pred Božím súdom? Bol Tvoj život pravdivým pokáním, odvážnym hlásaním Božieho slova a nasledovaním Krista Ukrižovaného, ktoré je bláznovstvom pre svet? Ty budeš skladať účty nielen za svoju dušu, ale za duše, ktoré Ti Boh zveril. Ak žiješ s Kristom, Tvoj život je živé evanjelium, ktoré čítajú Tvoji veriaci. Potom si pravdivým duchovným otcom.

 Ak ale Tvojim prvotným záujmom je materializmus, pohodlie, vysávanie hmotných výhod od veriacich a vyžadovanie od nich úcty, ktorá Ti nepatrí – je to podlosť a pred Božím súdom s tým neobstojíš. Niektorí bodrí farári hovorili: „Buďme chlapi!“ Aj my vám hovoríme: Buďte chlapi! Zastavte sa. Ty sa zastav pred Bohom a polož si otázku, či je Tvoj život skutočne svedectvom pre Krista, alebo je odstrašujúcim príkladom kvôli rôznym pohoršeniam, ktoré svojim životom dávaš.

 Ježiš povedal: „Ak nebudete konať pokánie, všetci zahyniete.“ (Lk 13,3) Ja aj Ty, ak nebudeme konať pokánie, zahynieme. Od pokánia nie je dišpenzovaný nikto, ani biskup, ani pápež.

 Chápeme, že si prešiel formáciou v seminári, ktorá už vnášala otravného ducha, ktorý je za historicko-kritickou metódou (teológiou), ktorá nenápadne stavala rozum proti spasiteľnej viere a protivila sa proti Duchu Pravdy a nasledovania Krista. K tomu sa pridalo ešte nové myslenie, týkajúce sa úcty k iným náboženstvám, teda úcty k pohanským démonom – namiesto úcty k Jedinému Bohu. Ak čítaš životy svätých, životy mučeníkov, spoznáš, že táto úcta k pohanským démonom je zradou Krista a Jeho evanjelia. Teda Ty sa musíš obrátiť. Pre Teba na prvom mieste platí slovo: „Ak nebudeš konať pokánie, zahynieš!“ (por. Lk 13,3).

 Keď apoštol Peter v deň Turíc povedal zbožným Židom: „Vy ste bohovrahovia!“,  preniklo im to srdce a povedali: „Čo máme robiť?“, Peter povedal: „Robte pokánie a dostanete toho istého Ducha ako my.“ Kresťanstvo neobnovia nejaké moderné teológie nemeckých špekulantov a falošných prorokov, ktorých ovocie dnes už vidíme. Kresťanstvo neobnoví ani Holandský katechizmus, ktorý už priniesol svoje plody v samotnom Holandsku – totálny odpad, totálna zvrátenosť a kresťanstvo tu prakticky už neexistuje. Farizeji odmietli Božie kráľovstvo a tiež ho odmietli i saduceji a veľkňazská trieda. Aj dnes ho odmietajú biskupi a kňazi s duchom farizejov a saducejov. Ak Ty budeš konať úprimné pokánie pred Bohom a priznáš si pred Ním aj pred sebou svoje hriechy, Boh Ti dá milosť, aby si sa stal skutočným Kristovým svedkom, apoštolom, skrze ktorého Ježiš bude mocne pôsobiť svojím Duchom Pravdy a čistej lásky. Boh chce, aby si bol svätý. Boh chce, aby si bol martýrom – svedkom a mučeníkom.

 Život žiješ iba jedenkrát. Naviac, nevieš dňa ani hodiny. Koľko kňazov zomrelo tragicky pri dopravných nehodách, koľko zomrelo náhle. Poznáme veľmi bolestné prípady, keď kňazi zomreli, keď sa dopúšťali ťažkého hriechu.

 Kardinál Tomášek povedal: „Skôr sa obráti 10 prostitútok, ako jeden kňaz.“ Zrejme mal pravdu. Kiež táto otrasná pravda ale neplatí o Tebe. Ty konaj pokánie zo svojej vlažnosti, zo svojej polovičatosti, zo svojej nevery. Vstaň k novému životu! Začni modlitbou! Obmedz čas venovaný televízii, internetu a nájdi si čas na osobný kontakt s Bohom. Ježiš povedal: „Nemohli ste aspoň hodinu so mnou bdieť?“ Denne si nájdi hodinu stáť pod Kristovým krížom, tvoriť s Ním jednotu a nechať preniknúť do svojej duše Jeho slová z kríža. Zatiaľ pre Teba tieto slová, v ktorých je koncentrácia evanjelia, boli len hluchou či zbožnou frázou. Tieto slová Ťa musia prebodnúť. Tieto slová Ťa musia zjednotiť s Ježišom. Potom o Tebe bude platiť: „Spolu s Kristom som ukrižovaný. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“ (Gal 2,20)

 Nehovor, že si slabý, a ak to vravíš, tak to povedz Ježišovi a daj Mu svoju slabosť. On Ťa povolal a On Ti tiež pripravil miesto v nebi. On je Tvojou silou, keď Ty svoju slabosť spájaš s Jeho bezmocnosťou na kríži. Nezúfaj, že je iná doba. Ježiš Ťa pozná, Ježiš Ťa miluje viac, ako Ty sám seba.  Peter trikrát zradil Pána. Apoštolovia nestáli pod krížom. Sklamali, ale konali pokánie a všetci zomreli ako mučeníci. Tú zmenu spôsobil Duch Boží. Aj Ty potrebuješ zmenu ducha. Odložiť ducha sveta a prijať Ducha Božieho, ktorého prijali apoštolovia, prvá cirkev, mučeníci a všetci svätí. Prijať a v Ňom chodiť, Ním sa nechať viesť. Duch Boží dal silu, aby apoštolovia svedčili o Kristovi, dal im silu, aby pre Neho preliali svoju krv. Aj Tebe dá silu. Podmienka je jedna – Peter to povedal: „Robte pokánie a aj vy dostanete toho istého Ducha.“

 Čo chce Boh od Teba v tejto situácii, keď sa na Slovensku zavádzajú homosexuálne zákony a keď sa uzákoňujú krádeže detí z akejkoľvek rodiny pod falošnými frázami o ochrane detí? Nemusíš čakať na pastiersky list biskupa. On je vystavený tlakom a strachu rovnako ako Ty. Ty vyzvi veriacich, aby aspoň niekoľko farníkov išlo 14. 9. 2013 do Bratislavy a reprezentovali Tvoju farnosť v celoslovenskej manifestácii pod heslom: „Obnova rodiny – vzkriesenie národa!“. A Ty v deň sviatku Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska, vyjdi s veriacimi na záver bohoslužieb z chrámu v sprievode s krížom, s transparentmi a zástavami na námestie, tiež s heslom: „Obnova rodiny – vzkriesenie národa!“. Tým vyjadríte podporu politikom, biskupom, vláde aj veriacemu ľudu Slovenska k ich zamietnutiu programu autogenocídy slovenského národa. Toto Boh od Teba žiada.

 Na sviatok Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska, taktiež vyzvi k putovnej manifestácii z Tvojej farnosti do okresného mesta s rovnakým úmyslom za obnovu rodiny. Ak je obec vzdialená do 20km, nech ľudia idú peši. Toto je z Tvojej strany konkrétny krok pokánia. Ak ho urobíš, Boh Ti dá ďalšie milosti. Ak Ty urobíš tento krok, dáš príklad ostatným kňazom, veriacim, politikom i biskupovi. Ak ho zamietneš, bude to na Tvoju škodu i škodu mnohých a skrze Tvoju pasivitu prakticky schvaľuješ zločiny proti ľudskosti a pomáhaš ku časnej i večnej genocíde slovenského národa. Ťažko budeš pred Božím súdom obhajovať, ak zamietneš túto šancu, ktorú Ti Boh dáva.

 Buď statočný, urob krok viery! Modlí sa za Teba

 

+ Eliáš

patriarcha Byzantského katolíckeho patriarchátu

 

+ Metodej OSBMr           + Timotej OSBMr

biskupi-sekretári

 

Ľvov, Ukrajina, 31.8.2013

 

 Sťahuj: Výzva katolíckym kňazom