Choď na obsah Choď na menu
 

 

 

Výzva kňazom SR k 5. júlu 2013

 

 

Vážený brat v Kristovi,

 

Byzantský katolícky patriarchát pri príležitosti vyvrcholenia historického jubilea príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy vyzval biskupov Slovenska, aby napísali pastiersky list, ktorý je v tejto historickej dobe životne dôležitým. (Posielame Ti kópiu tohoto nášho listu.)

 Ak Ťa biskup nevyzve svojím listom, aby si 5.7. vyšiel s veriacimi do ulíc, aj tak si povinný vo svojom svedomí a pred Bohom to urobiť. Robíš tak gesto za záchranu viery, rodiny a národa. Zároveň dávaš najavo, že nie si ľahostajný k demoralizácii detí, likvidácii rodiny a k autogenocíde národa. Dokonca aj keby Ti biskup v tejto historickej dobe prikázal, že máš aj s veriacimi ďalej zostať v pasivite a nesmiete vyjsť do ulíc, tak si povinný mu odpovedať ako Peter s Jánom: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí“. (Sk 5,29) Diabol dnes najviac zneužíva falošnú poslušnosť. Keby si mohol zachrániť ľudí z horiaceho domu a neurobil by si to len preto, že vraj musíš čakať na povolenie od hasičov, tak budeš niesť vinu za ich smrť. To isté platí v iných mimoriadnych životných situáciách – autohavária, nutnosť volať lekára či políciu, keď je ohrozený život druhých.

 Ty zodpovedáš nielen za svoju farnosť, ale máš spoluzodpovednosť aj za slovenský národ a jeho budúcnosť – za život či smrť – časnú aj večnú. Nevyhováraj sa na svojho biskupa. Z tohoto slova, ktoré čítaš, budeš pred Bohom skladať účty.

 Aké je ovocie nemých psov (Iz 56,10) – cirkevníkov ČBK? V Českej republike už bol prijatý zákon „o sociálne - právnej ochrane detí“, ktorý zavádza britský model juvenilnej justície. V súlade s ním môžu byť z umelých dôvodov odoberané deti z akejkoľvek rodiny, a to nenávratne. Deti sú umiestňované do tzv. náhradných rodín, ktoré dnes môžu tvoriť už aj pedofili, homosexuáli či psychopati. Niektoré deti sú dávané dokonca na orgány, obzvlášť ak majú nejakú zdravotnú vadu, napríklad slabý sluch či zrak. V rámci tzv. medzinárodnej adopcie sa stávajú zlatou baňou pre obchodníkov s orgánmi, ako to vyjadril bývalý taliansky minister vnútra R. Maroni. Na tento zločin proti deťom cirkevníci mlčia.

 V Českej republike boli legalizované narkotiká, teraz sa hlasuje o uzákonení prostitúcie. K obom cirkevníci mlčia.

 Už skôr tam boli prijaté tzv. anti-diskriminačné zákony. V praxi to znamená, že ak bude napríklad rodič brániť svoje dieťa pred homosexuálnymi aktivistami, dopúšťa sa trestného činu tzv. diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. V skutočnosti tieto zákony diskriminujú 99% obyvateľov ČR. V Českej republike má muž „právo“ o sebe tvrdiť, že je ženou a požadovať, aby mu to zapísali do jeho občianskeho preukazu! Taktiež má „právo“ na operáciu zmeny pohlavia. Tie prebiehajú v nemocniciach v Prahe, v Brne... Deťom v materských škôlkach sugerujú, že si vraj môžu sami vybrať, či chcú byť chlapčekom alebo dievčatkom a čítajú im rozprávku, ktorá propaguje homosexualizmus. K tejto diskriminácii väčšiny obyvateľov a zavádzaniu zločinnosti českí cirkevníci mlčia.

 Ex-prezident Klaus vyjadril, že neustále úpravy zákonov sú zámerne nejasné, takže ich pravý zmysel sa človek dozvie, až keď bude stáť pred súdom či skončí vo väzení.

  Sú presadzované zákony o tzv. právach detí a o tzv. násilí v rodine. Za násilie je označená prirodzená výchova, za ktorú môže byť rodičom dieťa odobraté.

 

 Ako obstojí pred Božím súdom kňaz, ktorý zodpovedá za spásu jemu zverených duší, ale zapcháva si uši a zakrýva oči, aby nemusel reagovať na toto aktuálne ohrozenie a chrániť stádo?

 Pred 1150 rokmi k nám prišli svätí Cyril a Metod. Priniesli nám nielen spasiteľnú vieru, ale tiež zákonodárstvo postavené na Desatore a na prikázaní lásky k Bohu a k blížnemu. Dnes boli Božie zákony odstránené a nahradené Lisabonskou zmluvou. Jej prioritou je presadzovanie homosexualizmu a krádeží detí. Všetko je maskované pozitívnymi pojmami o právach detí a právach sexuálnych menšín. V skutočnosti ide o zločiny proti ľudskosti. Ide o vtelenie ducha neofašizmu, ktorý má za cieľ redukciu, teda autogenocídu, a to duchovnú, morálnu aj fyzickú. Cirkevníci však mlčia. Boh bude preto žiadať krv z ich ruky (Ez 3,18-20; Ez 33.6-8).

 Nech sa 5. júl 2013 stane historickým dňom vzkriesenia slovenského národa! O tom rozhodneš aj Ty a duše, ktorých si pastierom. Ak túto jedinečnú historickú šancu premárniš, hazarduješ s časným aj večným životom, a to nielen svojím. 

 Drahý brat, vstaň a staň sa Ježišovým svedkom – martýrom. Tu ide o život alebo smrť. Vyzvi veriacich k manifestácii a sám buď príkladom!

 

V Kristovi

 

+ Eliáš

patriarcha Byzantského katolíckeho patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr               + Timotej OSBMr

biskupi-sekretári

 

Ľvov, Ukrajina, 26.6.2013

 

 

Kópie:

 

Politickým predstaviteľom Slovenska

Pastorom kresťanských denominácií v SR

Masmédiám

 

 

 Sťahuj: Výzva kňazom SR