Choď na obsah Choď na menu
 

Výzva Slovákom – STOP ISLAMIZÁCII SLOVENSKA

Vážení Slováci,

775b0ec4f2b0c5703a81df4b7a2491b0.jpgDňa 16. 11. 2017 poslanci Európskeho parlamentu vyzvali členské štáty únie, aby si rozdelili všetkých migrantov. Kvóty na ich prijatie by podľa nich mali byť prísnejšie a povinné. Návrh Európskeho parlamentu hovorí o povinnosti prerozdeliť každého migranta, ktorý má šancu dostať v Európskej únii azyl. Návrh musia schváliť členské krajiny únie, mnohé z nich, vrátane Slovenska, však povinné kvóty odmietajú. (Zdroj:https://www.ta3.com/clanok/1116517/europsky-parlament-vyzval-na-povinne-kvoty-mali-by-byt-prisnejsie.html)

Otázka znie: Naozaj Slovenská vláda odmieta povinné kvóty pre presídľovanie predovšetkým moslimských imigrantov? Existujú fakty, že v našej krajine sa už vyskytuje mnoho utečencov! V súčasnosti na celom svete vidieť, ako sa o nadvládu snaží jedno náboženstvo, a to je islam. Čo je jeho podstatou? Skrze tzv. právo šaria ovládnuť celý svet, a to aj za pomoci násilia, smrti a teroru. Kto je moslimský Alah? Alah  je najvyšší (akbar) z 360 pohanských bôžikov z Mekky a nie je to totožný s pravým Trojjediným Bohom kresťanov. Čo hlása Písmo sväté o islame? „Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je antikrist, kto popiera Otca i Syna.“ (1 Jn 2, 22) Aká je záchrana pre mohamedánov? Priznať si pred Bohom svoje hriechy a uveriť v Pána Ježiša ako v Božieho Syna a jediného Spasiteľa sveta. Biblia svedčí: „A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“(Sk 4, 12)  

Dnes sa islam snaží preniknúť do spoločnosti najmä skrze zavádzanie povinných kvót na prerozdeľovanie imigrantov. Aké to má následky? Vyrabované obchody, vypálené autá, znásilnené ženy, vraždiace teroristické útoky...Odstrašujúcim príkladom je Anglicko, Francúzsko, Švédsko, či Nemecko. Oficiálna cirkevná hierarchia na hrozbu islamizácie nielenže nereaguje, ale ju dokonca sama na čele s odpadnutým Vatikánom podporuje! Ako však na islam reagovali naši predkovia? Mnohí sa pred ním nesklonili, bojovali proti nemu, a to nielen zbraňou, ale aj  modlitbou k Bohu a k Jeho svätej Matke, Sedembolestnej Panne Márii. Napríklad Juraj Szelepchényi – Pohronec. Bol to arcibiskup ostrihomský, Slovák a najvyšší predstaviteľ Cirkvi v Uhorsku v 17. storočí. Keď počul, že Turci chcú dobyť Viedeň, vybral sa do Poľska ku kráľovi Jánovi Sobieskemu a prosil ho o vojenskú pomoc. Ján Sobiesky na naliehavú prosbu odpovedal a v auguste roku 1683 prišiel so svojim vojskom na územie Slovenska. Szelepchényi ho čakal v Bratislave. Slúžil svätú omšu pre vojsko a v kázni zdôraznil: "Nebojte sa, nebudete bojovať proti nepriateľom náboženstva sami. Bude s vami Panna Mária!" Po omši boli vojakom rozdané posvätené medailóniky Sedembolestnej Matky Božej. Vojaci si pripli medaily na svoje uniformy a kráľ Sobiesky dal rozkaz, aby na každej vojenskej zástave bolo vyšité meno MÁRIA. V septembri napokon nastal pri Viedni boj. Hoci bolo Turkov dva razy toľko ako kresťanských vojakov, s Božou milosťou zvíťazil kráľ Sobiesky. Kresťanstvo bolo zachránené a nadvláda falošného náboženstva bola dočasne zastavená.

Milí Slováci a národovci,

Ako sa zachováme dnes? Budeme verní kresťanským predkom alebo zradíme ich odkaz?  Vystavíme hrozbe zániku našu vieru, naše rodiny, našu mládež, našu vlasť?

Preto vyzývame všetkých, ktorým záleží na záchrane Slovenska: píšte cirkevným predstaviteľom, prezidentovi, premiérovi, aj poslancom NR SR, aby sa

  • akýmkoľvek spôsobom postavili proti prijímaniu utečencov, za ktorými sa skrýva plánovaná islamizácia Európy
  • v prípade, že už tu sú, kvôli bezpečnosti našich obyvateľov, postarali o ich čo najskoršie vyhostenie

Boh chce zachrániť Slovensko, ale nezachráni ho bez teba.

  • Preto konajme pokánie z našich i národných hriechov a modlime sa, aby Všemohúci Boh, v mene Pána Ježiša Krista a na orodovanie Sedembolestnej Božej Rodičky, patrónky Slovenska, ochránil náš národ pred fyzickou aj morálnou genocídou.

Dnes je ešte čas, ale zajtra už môže byť neskoro!

V Kristovi,

 Rehoľníci SBM: o. Michal M. Chlebek, o. Bernard M. Jarabica, o. Charbel P. Mazúr                                                   

Jarok, 23. 11. 2017