Choď na obsah Choď na menu
 

Výzva slovenským katolíkom a ľuďom dobrej vôle

 

Byzantský katolícky patriarchát sa v tejto historickej hodine obracia nielen na veriacich katolíkov, ale na všetkých ľudí dobrej vôle Slovenska.

 Drahí Slováci, poslanci v júni schválili novelu Trestného zákona, ktorým sa trestá každý rodič, ktorý bude chrániť svoje dieťa, keď ho bude homosexuál alebo pedofil obťažovať či znásilňovať. Pedofil alebo homosexuál podľa tohoto zákona má na to právo, ale rodič, ktorý bude chrániť svoje dieťa, bude trestaný ako homofób, ktorý diskriminuje sexuálne menšiny. Táto úprava v zákone sa skrýva za magickým slovom „nenávisť pre sexuálnu orientáciu“.

  Ak občan Slovenska bude protestovať proti prezidentovi, podľa zákona má na to právo. Ale ak bude protestovať proti kaste homosexuálov a pedofilov, hrozí mu väzenie na tri roky ako minimum. Takýto zákon už v tomto mesiaci vchádza do platnosti. Kde sa však legalizuje homosexualismus, automaticky nasleduje schválenie sobášov homosexuálov. Príkladom je Chorvátsko. 1. 7. 2013 vstúpilo do EÚ a hneď v auguste dostalo ultimátum – prijať homosexuálne manželstvá, ktoré de facto majú za cieľ likvidáciu rodiny. Ďalším dôsledkom je zavedenie juvenilnej justície, ktorá vám bude skrze sociálnych pracovníkov kradnúť deti. Tento zákon má byť odhlasovaný 3. 9. 2013. Samozrejme pod vznešeným názvom „ochrana detí“. V skutočnosti je to však pokrytectvo (viď náš list poslancom NR SR).

 Pripomíname, že v susednom Maďarsku pred necelými dvoma rokmi prijali novú Ústavu, ktorej základom sú kresťanské hodnoty a manželstvo je formulované ako zväzok muža a ženy, nie zväzok dvoch homosexuálov či lesieb. Maďarská vláda sa odvážne postavila za Božie zákony a juvenilná justícia, ktorá kradne deti, tam už nemá miesto. Totiž na Západe sú deti, ukradnuté juvenilnou justíciou, dávané k tzv. prechodnej adopcii homosexuálnym antirodinám zvrátených ľudí, ktorí deti sexuálne devastujú a tyranizujú. A to sa nazýva právom sexuálnych menšín. V skutočnosti sa jedná o zločiny proti ľudskosti, zločiny proti bezbranným deťom.

 Ak vy mlčíte, nesiete zodpovednosť za uzákonenie týchto neofašistických zákonov, ktoré vedú ku genocíde Slovenska.

  Vážený občan Slovenska! Nevyhováraj sa na poslancov, ktorí sú vystavení tlaku, aby podpísali pre slovenský národ rozsudok smrti. Nevyhováraj sa na falošnú poslušnosť biskupom a kňazom, ktorí Ťa, ako veriaceho, zbožnými frázami držia v pasivite a ubíjajú Tvoje svedomie. V tejto situácii si Ty povinný vyjsť zo svojej pasivity a ľahostajnosti, inak si spoluvinníkom v procese pripravovanej genocídy.

 Z tohoto slova, ktoré Ti dnes zvestujeme, Ťa bude Boh súdiť v hodine smrti. Ak môžeš chodiť, to aj keby si mal 90 rokov, musíš vyjsť do ulíc a zúčastniť sa manifestácie proti uzákoňovaniu zločinov proti deťom. Ak chodiť nemôžeš, si povinný aspoň napísať list svojmu kňazovi, nech on vyzve ľudí, aby vyšli do ulíc. Každý občan, či veriaci alebo neveriaci, či je to muž alebo žena, či je to dieťa, ktoré už užíva rozum, či je to starec, či je to mladík, či dospelý muž, či je to slobodná žena, či matka detí, všetci ste pred Bohom povinní konkrétne vyjadriť svoje NIE zločinom proti ľudskosti.

 Ak ste pasívni a mlčíte, každý z vás nesiete pred Bohom zodpovednosť, že ste zradili svedomie, Boha i slovenský národ.

 V týchto dňoch si vezmite príklad z pravoslávnych veriacich v Moldavsku. Od 2. 8. do 21. 9. 2013 vedú tzv. krížové pochody, obchádzajú celé územie svojho štátu so spevom, modlitbami, so zástavami, krížmi a prejavmi za záchranu národa pred genocídnym programom, spojeným s diktatúrou homosexuality a s ňou spojenou juvenilnou justíciou, ktorá kradne deti.

 Je hanbou, že na Slovensku sa v hlavnom meste v sobotu 21. 9. 2013 chystá už štvrtý gay pride. Je hanbou, že katolícki veriaci aj ostatní občania Slovenska sú pasívni a mlčaním schvaľujú tento proces genocídy národa. Keď hŕstka veriacich po tri roky manifestovala proti tejto zvrátenej akcii, KBS týchto manifestantov zosmiešnila  a varovala veriacich, aby sa nezúčastnili pokojnej manifestácie a neprejavili svoj nesúhlas so zavádzaním homodiktatúry svojim deťom a slovenskému národu.

 Byzantský katolícky patriarchát v tomto roku vyzval biskupov, ktorí boli zbabelí a zradne mlčali, k pravdivému pokániu: aby pastierskym listom vyzvali národ k týmto manifestáciám: V sobotu 14. 9. 2013 nech je celonárodná manifestácia pod heslom „Obnova rodiny, vzkriesenie národa“ v hlavnom meste Bratislave a prejde po trase, po ktorej budú o týždeň pochodovať propagátori zvráteného homosexualizmu. Zároveň 15. 9. 2013, na sviatok Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska, nech je v každom meste i obci zorganizovaná manifestácia pod tým istým heslom „Obnova rodiny, vzkriesenie národa“. Nech veriaci po skončení bohoslužieb vyjdú z chrámov s krížom, so zástavami a s transparentmi. Manifestácia nech je ukončená na miestnom námestí prejavmi aktívnych občanov. Zároveň nech sa v ten istý deň s tým istým úmyslom koná manifestácia v každom okresnom meste Slovenska.

 Túto povinnosť by mali na seba vziať kňazi. Ak tak neurobia, nezávisle na nich, nech to urobí hoc aj malá skupinka ľudí. Ale je potrebné povstať zo smrti ľahostajnosti a pasivity, pretože tu už ide o životy, tu už ide o satanizáciu detí a národa, tu už ide o časnú a večnú smrť. Kto zostáva ľahostajný, súhlasí so zločinmi a ponesie zodpovednosť.

 Ešte chceme pripomenúť, že by bolo ideálne, keby do okresného mesta procesie z okolitých dedín putovali pešo. Naši predkovia chodili na pešie púte so zástavami, za spevu piesní a modlitieb. Nie je problémom, aby i z dedín, ktoré sú od okresného mesta vzdialené do 20 km, veriaci v priebehu 5 hodín putovania prišli na námestie okresného mesta, kde by mala vyvrcholiť manifestácia za Obnovu rodiny a tým i vzkriesenie národa. Taktiež by tu mali byť prenesené prejavy, v ktorých by bolo povedané jasné NIE zločinom juvenilnej justície a zločinom demoralizačného homosexualizmu, ktorý ničí rodinu. Nech sú vám príkladom Francúzi, ktorí sa v miliónovom počte zúčastnili manifestácií proti homosexuálnej diktatúre a juvenilnej justícii. Tieto manifestácie opakujú v rôznych mestách.

 

Slováci, prebuďte sa!

 Slovenská hymna znie: „Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú. Zastavme ich bratia, nech sa oni stratia, Slováci ožijú.“

 Je treba sa zastaviť, siahnuť do svojho svedomia a uvedomiť si základné pravdy, že zomrieš, že budeš stáť pred Božím súdom a  buď budeš v nebi alebo v pekle. Tiež si uvedom, že Boh dal do tvojho svedomia svoj zákon. Naviac ho dal v podobe Desatora ľudstvu skrze Mojžiša, a nakoniec sám Ježiš Kristus zjavil vo svojich prikázaniach duchovnú podstatu Božieho zákona. On naplnil spravodlivosť zákona tým, že za tvoje hriechy zomrel na Golgote. Jeho milosrdenstvo je ale len pre tých, ktorí robia pokánie. Kto odmieta pokánie, toho nečaká milosrdenstvo, ale večný trest. 

 Slováci, vstaňte a ožite, pretože ste duchovne mŕtvi! Prijali ste ducha lži, ducha konzumu a ducha sveta, a tým ste zradili Krista, Jeho evanjelium a vyhnali ste Ducha Kristovho zo svojich sŕdc. Dnes vám tento duch lži dáva slučku na krk, aby ste sami dokončili svoju zradu a prijali zákony k pozvoľnej autogenocíde. Prebuďte sa! Nad Tatrou sa blýska!

 Prorok Ezechiel videl Boží ľud Izrael ako veľké údolie plné ľudských kostí. Týmto údolím je dnes odpadnuté katolícke Slovensko. Boh povedal prorokovi: „Prorokuj k Duchu a povedz Mu: Príď Duchu od štyroch vetrov a zavej na týchto povraždených, nech ožijú!“ Slováci, ožite! Nebuďte mŕtvi! Ožite skrze pravdivé pokánie! Ožite a vyjdite do ulíc a postavte sa za záchranu seba i mladej generácie!

 Patriarchát vyzýva každého veriaceho, aby mal odvahu motivovať svojho kňaza, aby sa oddelil od farizejstva, pokrytectva, od falošných náboženských fráz a urobil krok viery. Nehľadiac na to, či ho bude biskup motivovať alebo brzdiť, je povinný vyzvať svoje ovce k manifestáciám za záchranu rodiny. A vy ste povinní byť mu výčitkou svedomia. Musíte na neho vytvoriť Boží tlak, aby tlak ducha sveta, ktorý ho vedie k zbabelosti a k zrade Krista, bol vytlačený z jeho srdca i z jeho mysle a odvážne sa postavil za ochranu Božích zákonov a jemu zverených duší. Ak tak neurobí, zradil Boha, zradil cirkev a zradil i vás. Od takéhoto kňaza sa potom radikálne oddeľte ako od zradcu a kolaboranta, ako od falošného apoštola Judáša.

 Ak niekto ide do priepasti a je slepý, ten, kto to vidí, má zodpovednosť ho varovať. Ak mlčí, je vrahom a zločincom, pretože nevaroval pred nebezpečím časnej aj večnej smrti.

 Dnes je doba – buď budeš hrdinom, alebo zradcom. To sa vzťahuje na kňazov, to sa vzťahuje na biskupov, to sa vzťahuje na poslancov parlamentu, to sa vzťahuje na vládu a to sa vzťahuje aj na teba, ako občana Slovenska. Buď si hrdina alebo zradca. Buď budeš spasený, alebo zavrhnutý. Dnes je doba, kedy si povinný vyjsť z pasivity a postaviť sa za záchranu bezbranných detí, teda za záchranu slovenského národa. Buď budeš záchrancom, alebo vrahom. Vrahom, ak budeš mlčať, keď sa pripravujú zákony, ovocím ktorých bude zabíjanie duší bezbranných detí, pretože ich krv bude volať k Bohu proti tebe.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolíckeho patriarchátu

 

+ Metodej OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupi-sekretári

 

Ľvov, Ukrajina, 31.8.2013

 

  Sťahuj: Výzva Slovenským katolíkom