Choď na obsah Choď na menu
 

 

Liturgické časy

( 7 krát STOP)

 

i-grande-121070-icone-cithare-20x25-le-christ-en-priere.net.jpgBožie slovo hovorí: „Sedemkrát za deň…“(Ž 119, 164). Starozákonná i novozákonná cirkevná tradícia zachovávala denní modlitebný rytmus. Tento rytmus dodržoval sv. Pavol i apoštoli. Podobne sv. Bazil zdôrazňoval kresťanom potrebu modlitebných zastavení behom dňa. Bohužiaľ, kresťania v dnešnej dobe nezachovávajú denní rytmus kontaktu s Bohom. Preto predkladáme takýto spôsob modlitby.

Je to modlitba pri vstávaní, o 9:00, + ( o 9:ºº na apoštolov zostúpil Duch Svätý, tak sa tiež môžem pomodliť 7 krát „príď Duchu Svätý“), o 12:00,+ ( modlitba: Anjel Pána...), o 15:00, o 18:00, o 21:00 + (môžem prijať požehnannie na 4 svetové strany, ktoré dávajú niektorí biskupi a kňazi), pred spánkom (teda 7X za deň). Čo sa máme modliť? 

 

+ V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
  „Effatha!“ (Otvor sa!) „Ja som svojvoľník. Ja som hedonista. Ja som sudič.“
 

„Marana tha!“ (Príď, Pane!) „Ježišu, Ježišu, Ježišu, Zmiluj sa nado mnou hriešnym!“ (5x)

  „Shema“ (Počúvaj), Izrael „(svoje meno), miluj Boha! Ježišu, Bože môj, milujem Ťa celým svojím srdcom, celou svojou dušou a zo všetkých svojich síl. Teraz strácam svoju dušu pre Teba a pre evanjelium.“ 

Slovo života: (citát z Písma sa mení raz za 14 dní, citát sa opakuje 3x)   

 

„Odteraz všetko robím + v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ (1x)

 

Prečo sa zastavovať sedem krát? Číslo 7 je symbolické, ale je vhodné ho využiť i prakticky. Božie slovo hovorí, že spravodlivý 7X za deň zhreší. V tejto modlitbe ide o zastavenie sa pred Bohom. V jednoduchých úkonoch viery sa otvárame na živého Spasiteľa, Pána Ježiša a vzbudzujeme si dokonalú ľutosť nad hriechmi.

Je vhodné v duchu stáť pod krížom Kristovým a uvedomiť si jeho 5 rán, z ktorých tiekla krv na očistenie mojich hriechov. Vyznávame Bohu svoju lásku a cele sa Mu vydávame do rúk.

Ked sa modlíme sami, namiesto Izrael si vložíme svoje meno.Taktiež si opakujeme každé dva týždne citát z Božieho slova, ktorý je uvedený na našej stránke (Aktuálne slovo života),  alebo na uphkc.cz

Záverečná veta celej modlitby „Od teraz všetko robím...“je vzbudením úmyslu na úsek ďalších troch hodín behom dňa všetko konať v mene Trojjediného Boha.