Choď na obsah Choď na menu
 

Obsah:
Ikona Ukrižovaného...........................................................................3
Modlitebný program..........................................................................5
Ježišova cesta na smrť.......................................................................7
Golgota ‒ sedem slov z kríža...........................................................14
Prorocká modlitba za vzkriesenie národa........................................24
Kristovo vzkriesenie ‒ svätenie nedele............................................32
Anamnéza a epikléza ......................................................................47
Pravdy vzkriesenia ‒ Emauzy a Zjavenie v Galilei päťsto bratom......56
Modlitba jednoty a moci..................................................................59
Pravdy vzkriesenia ‒ Zjavenie apoštolom a Zjavenie Tomášovi....63
Sedem modlitebných zastavení počas dňa.......................................66
Modlitbové stráže............................................................................69
Modlitba v naliehavej potrebe.........................................................70