Choď na obsah Choď na menu
 

„Toto nie je diskriminácia! Toto jednoducho nefunguje.“ Dvojaký meter Rady pre reklamu?

 

 

baby-mom-dad.jpgNa Slovensku je nový bilboard Aliancie za rodinu. Zobrazuje fotografiu v rámčekoch. V jednom je chlapec a dievča. V nasledujúcom je pár, ktorý čaká dieťa. V poslednom je na obrázku muž, žena a ich dieťa. Pod touto trojicou obrázkov sú ďalšie fotorámčeky. V jednom sú dvaja muži. Nasledujúci je však prázdny. Nakoniec nasleduje nápis „Toto nie je diskriminácia! Toto jednoducho nefunguje.“

Podľa informácii z ostatnej 7. správy Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (AK RPR) zverejnenej 22. septembra prišlo na uvedený bilboard rade viacero sťažnosti. Podľa tvrdení sťažovateľov bilboard „znevažuje ľudskú dôstojnosť a diskriminuje na základe pohlavia. Jedna zo sťažností poukazuje na to, že vizuál reklamy predpisuje jeden model rodiny, nepriamo naznačujúc, že ostatné formy vzťahov sú nefunkčné, a preto reklama znevažuje nielen homosexuálne páry, ale aj ďalšie skupiny ľudí ako bezdetné páry alebo slobodné matky a otcov.“

Na základe uvedených podnetov arbitrážna komisia rozhodla, že bilboard je v rozpore s etickým kódexom reklamy. Svoje rozhodnutie odôvodnila tvrdením, že „reklama nesmie podporovať žiadnu formu diskriminácie, a to najmä z dôvodu rasy, národnosti, náboženstva, politickej príslušnosti, pohlavia alebo veku."

Rada neprijala tvrdenia Aliancie za rodinu, že bilboard nehovorí o vzťahoch a neposudzuje ich.

Avšak komisia rady „nesúhlasí s tvrdením zadávateľa, že billboard nehovorí o vzťahoch a neposudzuje ich. Spôsob zobrazenia vizuálnych prezentácií v reklame podľa AK RPR implikuje potláčanie určitých skupín ľudí, ktorí nevytvárajú rodinu v tradičnom zmysle slova – žena, muž a dieťa. Vizuál reklamy nie je možné jednoznačne interpretovať v zmysle zadávateľom definovaného cieľa reklamy, a teda, že jedine muž a žena môžu splodiť dieťa.“

Komisia tiež uviedla, že „zobrazenie v kontexte headlinu reklamy „Toto nie je diskriminácia, toto jednoducho nefunguje“ naznačuje, že jediný správny model rodiny, ktorý funguje, je matka, otec a dieťa, čím podľa AK RPR naopak dochádza k diskriminácii ostatných modelov rodín, ako napríklad vychovávanie dieťaťa starými rodičmi, rodina s jedným rodičom, žena a muž prípadne manželia bez detí alebo s ohľadom na použitý vizuál, ktorý zachytáva dvoch mužov, aj vzťahy osôb rovnakého pohlavia, prípadne aj vychovávanie dieťaťa dvoma mužmi, prípadne ženami. Z tohto dôvodu má AK RPR za to, že reklama podporuje diskrimináciu z dôvodu pohlavia a porušuje Kódex.“

Podľa Antona Chromíka z aliancie "rada pre reklamu sa pridáva k tým inštitúciám, ktoré ľuďom tvrdia, že slnko je čierne, zem hranatá, a rodina čokoľvek, keď to povedia homosexuálni aktivisti. Je smutné, že táto inštitúcia bez problémov bráni nemorálne, ženu znevažujúce reklamy šíriace pohŕdanie estetikou aj úctou k človeku a zároveň sa uchyľuje k prudérnemu vykladaniu nášho sloganu len preto, aby vyšla v ústrety pomýleným pohľadom na rodinu," píše Omédiách.com

V prieskume verejnej mienky agentúry Focus v ktorom ľudia odpovedali na štyri referendové otázky sa drvivá väčšina respondentov postavila za Alianciu za rodinu a na referendové otázky by odpovedali kladne. S otázkou, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou súhlasí dokonca takmer 90 percent (89,3 %) opýtaných.

Petíciu za vyhlásenie referenda iniciovala AZR. Za päť mesiacov sa im podarilo vyzbierať vyše 400.000 podpisov.

ru

Zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/%E2%80%9Etoto-nie-je-diskriminacia-toto-jednoducho-nefunguje-dvojaky-meter-rady-pre-reklamu/372091