Choď na obsah Choď na menu
 

                    25. 11. 2014 prijal „pápež“ František dúhovú šatku

 

25. 11. 2014 prijal falošný pápež František z príležitosti návštevy Európskeho parlamentu od Ulrike Lunacekovej symbolický dar – dúhovú šatku. Táto poslankyňa EP vyhlásila, že svoj dar darovala „pápežovi“ za gejov, lesby a za pokoj počas jeho stretnutia v Európskom parlamente. Kto je Ulrike Lunacek? Je to podpredsedníčkou skupiny Európskeho parlamentu za práva LGBTI osôb a prvou otvorene lesbickou političkou rakúskeho parlamentu.  

4. februára sa jej podarilo presadiť v parlamente tzv. správu Lunacek, v ktorej sa propaguje gender – gay ideológia, LGBTI osoby, Gay pride, zvrhlá sexuálna výchova...

Lunacek napríklad „vyzýva členské štáty, aby uvažovali o spôsoboch, ako prispôsobiť svoje rodinné právo súčasným meniacim sa štruktúram a formám rodiny, a aby doň zahrnuli možnosť, že deti môžu mať viac ako dvoch rodičov (alebo zákonných poručníkov), pretože tým by sa otvorila cesta pre väčšie uznanie tzv. dúhových rodín a LGBT rodín, ako aj rodín so zmeneným zložením...“ Viac na http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-  

                                 frances-01.jpg

 Celá táto  agenda proti prirodzenej homosexuálnej diktatúry  v podstate  vedie k likvidácii jedinca, tradičnej rodiny i všetkých národov. Ide tu o zločiny proti bezbranným deťom a stratu zdravého rozumu! František ale prijíma dúhovú šatku.  Čo znamená toto gesto? Tento hanebný skutok znamená zradu viery v Ježiša Krista, zradu rodiny, výsmech rodičom brániacich svoje deti pred zvrhlou sexuálnou výchovou a tiež jeho súhlas na zničení Európskych národov!

Preto Písmo Sväté rázne varuje katolíkov pred falošnými pastiermi, ako je ex- kardinál Bergholio a vyzýva ich, aby sa od nich oddelili: Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?!  Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom? Aký podiel má veriaci s neveriacim?!... A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem  a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán."  (2 Kor 6,14-15. 17-18)

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/austrian-lesbian-politician-tells-pope-francis-it-would-be-great-if-you-spoke-up-in-favour-of-samesex-marriage-9886563.html