Choď na obsah Choď na menu
 

Bádateľ spochybňuje údaje zo štúdie o rodičoch rovnakého pohlavia

  

 

child_suffering_from_cold_gzsd1.jpgProfesor sociológie Regnerus reagoval na austrálsku štúdiu o deťoch žijúcich v homosexuálnych partnerstvách. Povedal, že štúdia, podľa ktorej deti lepšie prospievajú u párov rovnakého pohlavia, je založená na údajoch, ku ktorým je treba sa stavať so „zdravým skepticizmom“, kvôli „pochybným vedeckým metódam“, ako je selektívne mapovanie...

Podľa autorov štúdie, vytvorenej na základe správ od rodičov, štúdia  preukázala, že austrálskym deťom vychovávaným rodičmi rovnakého pohlavia sa "darí dobre vo väčšine merítok zdravia a pohody dieťaťa" a vykazujú "vyššiu úroveň rodinnej súdržnosti" v porovnaní so širšou populáciou...

Regnerus ja autorom štúdie, v ktorej tvrdí, že deti vychovávané homosexuálnymi pármi čelia väčším obtiažam než tie, ktoré žijú v bežných rodinách. V roku 2012 publikoval výskum, ktorý našiel „štatisticky významné“ rozdiely u 25 zo 40 výsledkov zistených medzi americkými dospelými, ktorí v detstve vyrastali s rodičmi opačného pohlavia a tými, ktorí vyrastali s matkou, ktorá mala homosexuálny vzťah. Rodiny vedené rodičmi, ktorí nadväzujú homosexuálne vzťahy, tiež prejavujú väčšiu nestabilitu. Deti z rodín so ženskými rodičmi rovnakého pohlavia vykazujú v dospelosti viac fyzických a psychických zdravotných problémov, väčšiu nestabilitu v milostných vzťahoch a nižší priemerný príjem. Vykazujú tiež vyššiu mieru nezamestnanosti, fajčenia, potrebu pomoci zo strany spoločnosti a zapojenie do trestnej činnosti. Regnerusov výskum sa zakladal na údajoch zo štúdie o nových štruktúrach rodiny, ktorú previedla University of Texas v Austinu...

 

Zdroj: Res claritas.cz