Choď na obsah Choď na menu
 

Chýba už len gilotína? Nový francúzsky zákon zakazuje vyjadrovať sa na internete “homofóbne”

Zbohom, sloboda vyjadrovania sa

Ak vo Francúzsku prejde nový zákon o rovnosti, poskytovatelia internetu budu povinní nahlasovať všetky “homofóbne vyjadrenia” proti manželstvám homosexuálov, ktoré sa objavia na internete.                

Ministerka pre práva žien Najat Vallaud-Belkacem predstavila Francúzsku svoj návrh zákona, ktorý má napomôcť myšlienke rovnosti medzi mužmi a ženami. Okrem mnohých iných navrhovaných opatrení je tam minimálne jedno, ktoré vyvoláva búrlivú diskusiu: poskytovatelia internetu budú povinní ohlásiť polícii “všetko, čo bude sexistického alebo homofóbneho obsahu”. 

 Povinné donášanie

Tento návrh sa nachádza v článku 17 navrhovaného zákona, ktorý už teraz dostal názov ako “donášanie pre všetkých”. Dnes sú poskytovatelia internetu zodpovední za to, čo je na internete publikované podľa svojich vlastných kritérií. Ak tento zákon prejde, poskytovatelia budú musieť oznámiť výrazy, ktoré ”ospevujú zločiny proti ľudskosti, alebo podnecujú k nenávisti” a ”budú musieť povinne a včas informovať verejné autority, ktoré sú v tejto veci kompetentné.” Ak tak neurobia, samotní poskytovatelia internetu budú za ne zodpovední a trestne stíhateľní”.

 Od “manželstva pre všetkých” k “udávaniu všetkých”

V tomto novom plánovaní štátu boja za rovnosť ministerka bližšie vysvetľuje, čo všetko môže “podnecovať k nenávisti”, a udáva, že sú to výrazy, ktoré považuje za “sexistické, homofóbne a diskriminujúce postihnutých”. Ako však ukázali neprimerané reakcie francúzskej polície a Hollandovej vlády voči protestujúcim proti Taubirovej zákonu, ako napríklad nepodmienečné odsúdenie mladého Nicolasa na 4 mesiace väzenia a svojvoľné vysvetľovanie si pojmu “homofóbia”, ktoré vraj zahŕňa všetky názory idúce proti zákonu “Manželstvo pre všetkých”, je isté, že odo dňa vstúpenia tohto zákona do platnosti Francúzsko môže očakávať denne stovky udaných a prenasledovaných osôb pre “homofóbiu”. Francúzskej vláde sa veci postupne vymykajú z rúk. Pôvodným plánom bol zákon o ”manželstve pre všetkých”, a zdá sa, skončí sa ”udaním všetkých”. 

 zdroj: TU