Choď na obsah Choď na menu
 

Diskutovaná Národná stratégia na ochranu detí pred násilím bola dnes schválená

 

images.jpgRiešenie problematiky násilia páchaného na deťoch v Slovenskej republike definuje päť strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorú dnes (15. 1.)schválila vláda. Súčasťou Národnej stratégie je vytvorenie Národného koordinačného strediska, ktoré má pôsobiť pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR...

 Formulácia strategických cieľov vychádzala aj z reprezentatívneho výskumu prevalencie násilia páchaného na deťoch v Slovenskej republike....

Centrum pre bioetickú reformu označilo výskum za kontroverzný, pretože 28 strán dokumentu “nevenuje zmienku o najvážnejšom a najrozšírenejšom násilí, ktoré sa deje na 25 deťoch denne utýraných na smrť umelým potratom. Druhým najrozšírenejším problémom násilia na deťoch je utrpenie spôsobené rozvodmi a nezáväzným spolunažívaním, ktoré umožňujú rodičom sa rozísť a obrať dieťa o stabilné rodinné zázemie”....

Avšak Jana Tutková, riaditeľka CBR uvádza možnosti zneužitia danej stratégie: “Z textu stratégie existuje opodstatnená obava medzi rodičmi, že povedie k manipulovaniu detí proti ich rodičom, keď samé nebudú vedieť posúdiť ešte dôsledky. Hrozí, že toto povedie k násiliu na deťoch, ktoré budú odobraté i proti svojej vôli rodičom len preto, že sa niekde preriekli o treste, ktorý ktosi vyhodnotí ako neprimeraný. Tento teror spôsobený “politikou na ochranu pred násilím” je už realitou v niektorých západných štátoch.”

Zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/

Ako je možné, že stovky ľudí túto tzv. stratégiu pripomienkovalo, nesúhlasilo s ňou a napriek tomu je schválená? Z toho je jasne vidieť, že sa tu nerešpektujú obavy slovenských občanov, ale presadzuje sa tu nadnárodná zločinná juvenílna justícia, ktorá bude pod frázami o ochrane detí likvidovať deti i rodiny!