Choď na obsah Choď na menu
 

 

  Duch klamu naďalej riadi na siedmych pahorkoch

 

 

index.jpg6. mája prijal anti pápež František na stretnutí kňaza Dona Michela de Paolis, ktorý je známy zástanca tzv. Teológie oslobodenia, ktorá pramení z ateistického marxizmu. Na svojich stránkach spomínaný kňaz tvrdí: „Hľadám svetlo evanjelia pre sporné témy ako celibát, svätenie žien, pedofília, homosexualita. Postoj cirkvi k homosexuálom je neľudský a pôsobí mnoho utrpenia. Zakazovať homosexuálom, aby sa „milovali“ je ako zakazovať rastline, aby prinášala plody. To je proti prirodzenosti, hovorí homosexuálom...Buďte kľudní... Kde je agapé, tam je Boh...S cirkvou musíte mať trpezlivosť. Jej postoj k homosexuálom sa zmení...Homosexuálna láska je Boží dar, rovnako ako heterosexuálna láska...“

 

Výroky tohto kňaza sú veľkým rúhaním voči Bohu a jeho jasnou zradou katolíckej viery i celej cirkevnej Tradície. František svojou úctou k Don Paolisovi dal verejne najavo, že tvorí jednotu z jeho herézami, ktoré popierajú Kristovo Evanjelium a vedú duše do večného zatratenia v pekle!

 

Božie slovo vyzýva preto všetkých katolíkov, aby sa oddelili od Babylonu, ktorý reprezentuje zradná cirkevná hierarchia, lebo za jej odpadnutie od spasiteľnej viery v Ježiša Krista, prídu naň Božie tresty:  „A počul som iný hlas volať z neba: "Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.“ (Zjv 18,4-5)