Choď na obsah Choď na menu
 

Estónci odmietli ďalšie snahy uzákoniť homosexuálne manželstvá, poslancom zaslali 200 tisíc mailov

 

Estónsko je krajinou, ktorá zvykne byť označovaná ako "najmenej náboženská“

antigay-marriage-protestor.jpgSkupina pro-rodinných aktivistov zvrátila úsilie o zmenu právnych predpisov v Estónsku. Do 24 hodín od začatia petície bol zákon stiahnutý na ďalšie prerokovanie. Aktuálna podpisová akcia sa podobala minuloročnej, keď 38 000 ľudí povedalo rázne nie návrhu zákona, ktorého cieľom bolo v Estónsku uzákoniť možnosť uzatvoriť homosexuálne manželstvo.

V apríli tohto roka sa skupina štyridsiatich poslancov opäť pokúsila o predloženie zákona, ktorý navrhuje udeliť právny status homosexuálnych vzťahom. Tento status by umožňoval mať deťom dve matky či dvoch otcov. Stúpenci zákona argumentovali, že návrh nebol výhradne zameraný na partnerov rovnakého pohlavia a v žiadnom prípade nebol predohrou k zavedeniu homosexuálnych manželstiev.

Odporcovia však tvrdia, že cieľom návrhu zákona je podkopať koncept rodiny v zmysle základných hodnôt estónskej spoločnosti. Aktivisti spustili internetovú kampaň a vyzývali občanov Estónka, aby predkladateľom zaslali e-mail a kategoricky odmietli návrh zákona. Do 24 hodín sa pod petíciu podpísalo 44 000 ľudí a 101 členom parlamentu bolo zaslaných viac ako 200 000 mailov. Následne e-mailové schránky poslancov parlamentu boli preplnené a mnoho e-mailov bolo parlamentom klasifikovaných ako spam. Niektorí namietali a protestovali, že ide o protizákonné princípy iní hádzali neprečítané správy do koša - odosielateľov o tom informoval spätný mail.

Žiadosť zaslaná poslancom estónskeho parlamentu obsahovala nasledujúce znenie: Kategoricky odmietam zákon o registrovanom partnerstve. Vzhľadom na § 27 Ústavy Estónskej republiky, ktorý hovorí, že poslanci sú povinní chrániť inštitúciu rodiny, ako základu pre zachovanie a rast národa a základu spoločnosti. Rodina podľa zmyslu ústavy je založená mužom a ženou. Preto všetci členovia parlamentu, ktorí prisahali vernosť ústavným pravidlám, sú povinný chrániť inštitúciu rodiny od ideologicky motivovaných pokusov o jej rozvrátenie a radikálnej redefínicie.

List poslancov zároveň varoval, že ich podpora pre zmenu definície rodiny môže mať politické dôsledky v najbližších voľbách. Ak sa parlament rozhodne akceptovať zákon o registrovanom partnerstve, musí byť otázka predložená vo forme referenda, pretože prijatie tohto zákona by znamenalo predefinovanie zloženia spoločnosti.

Estónsko je krajinou, ktorá zvykne byť označovaná ako "najmenej náboženská“. Najnovšie štatistiky uvádzajú, že 54 percent obyvateľov sa nehlási k žiadnemu náboženstvu a 16,7 percenta je nešpecifikovaných. Luteránov je 9,9 percenta, 16,2 percenta obyvateľov, prevažne etnických Rusov, sú pravoslávni a 2,2 percenta uvádza, že sú kresťania.

Estónsko je príkladom, že snahy o ochranu tradičnej rodiny, tvorenej ženou, mužom a ich deťmi, nie sú "výsadou" kresťanov.

ru

Zdroj: TU: