Choď na obsah Choď na menu
 

 

Francúzska vláda sa kvôli odporu verejnosti snaží genderovú ideológiu prepašovať do legislatívy zadnými dvierkami

 

 

Paríž 1. júla

 

Francúzi sú už unavení počínaním si Hollandovej vlády

Podľa kuloárnych informácií, po tom, čo sa zdvihla obrovská vlna odporu proti tzv. zákonu Taubira, ktorej veľkosť a vytrvalosť nepríjemne prekvapili vládu prezidenta Hollanda, sa špekulovalo, že vláda v súčasnej rozjatrenej atmosfére sa už neopováži prijímať zákony zasahujúce do oblasti etiky. Jedným z ďalších sporných bodov, bol návrh zákona o povinnej genderovej výuke na základných školách. Avšak potom ako návrh zákona vzbudil rozruch v spoločnosti a aktivisti La manif pour tous začali protestovať, vláda daný návrh stiahla. Radosť odporcov sa však ukazuje zatiaľ ako predčasná….

Národná poradná komisia pre ľudské práva (la Commission nationale consultative des droits de l’homme: CNCDH) vo svojom uznesení prijatom 27. júna, doporučila nahradiť vo francúzskej legislatíve termín „sexuálna identita“ termínom „gendrová identita“. Komisia zároveň doporučuje zrušiť medicínske kritéria, ktoré v súčasnosti zákon vyžaduje k oficiálnej zmene pohlavia. Tieto návrhy majú síce iba doporučujúci charakter a vláda nie je povinná ich zakomponovať do legislatívy, avšak podľa vyjadrení vo francúzskych médiách, je namieste predpokladať, že návrhy sa bude vláda snažiť urýchlene adaptovať do legislatívy.  Za návrhy hlasovalo 30 členov komise, proti  boli 4 a 9 sa zdržalo hlasovania. Komisia má už tradične veľký vplyv a jej zástupcov  prijala ministerka pre práva žien a zároveň hovorkyňa vlády Najat Vallaud Belkacem (známa ako veľká podporovateľa zákona  o uzákonení manželstiev osôb rovnakého pohlavia a obhájkyňa  genderovej  téeórie) a ministerka spravodlivosti  a zároveň predkladateľka  spomínaného kontroverzného zákona  Christine Taubira.

Vyjadrenie komisie privítala LGBTI, podľa jej hovorcu, sa jedná o „historické doporučenie „ a „sme veľmi šťastní, pretože je to po prvýkrát, kedy dôležitá francúzska inštitúcia vydala pozitívne doporučenie pre zlepšenie práv transexuálnych osôb.“ Naopak  denník Le Croix (Kríž) cituje predsedu l’Observatioire de la théorie du gendre, Oliviera Vial, ktorý považuje návrhy za „popretie vzťahu medzi telom a sexuálnou identitou“.

O čo ide  v daných návrhoch? Na rozdiel od sexuálnej identity, ktorá berie do úvahy pohlavné znaky, genderová identita  sa definuje  ako „intímna a osobná skúsenosť  pohlavia, ktorú hlboko všetci pociťujú a nemusí zodpovedať pohlaviu priradenému pri narodení.“ Zjednodušene povedané, som muž, ale hlboko vo vnútri sa cítim ako žena. Zástanci zmeny zákona argumentujú lepšou možnosťou ochrany proti diskriminácii transexuálnych a transgendrových osob, t.j. aj osôb, ktoré nepodstúpili operačnú zmenu pohlavia.

V prípade druhého návrhu, CNCDH považuje súčasné podmienky pre oficiálnu zmenu pohlavia za nedostatočné. Celý proces zmeny je byrokraticky a časovo veľmi náročný. Proces zahŕňa niekoľko etáp a trvá 3 až 9 rokov. Každý žiadateľ musí doložiť potvrdenie od psychiatra, že trpí tzv. transexuálnym syndrómom a dokázať, že ide o „nevratnú„ zmenu pohlavia. Podľa aktivistov CNCDH, sú tieto podmienky pre mnohých žiadateľov ponižujúce a spôsobujú im mnoho nepríjemných situácii v bežnom živote. Komisia navrhuje, aby sa celý proces zjednodušil a namiesto medicínskeho dokladovania, by malo stačiť čestné prehlásenie dotknutej osoby, podoprené najmenej dvomi svedectvami načo by sa proces zmeny identity automaticky posunul do ďalšej etapy a to jednoduchého „homologovania“ žiadosti príslušným sudcom.

Reakcie verejnosti na danú problematiku sa rôznia, ale vo väčšine prevláda nesúhlasné stanovisko. Ľudia sa pýtajú, prečo sa radšej nerieši historická nezamestnanosť a či zdôrazňovaním rôznych „problémov „ sa nejedná iba o dymovú clonu na obrátenie pozornosti od veľmi vážneho stavu francúzskeho hospodárstva, až po otázky, kto financuje CNCDH. Lakonicky celú problematiku vystihol jeden z komentujúcich „Už sa viac nerodíme mužom a ženou , ale sa nimi stávame…“  

Katarína Hanzlíková, Paríž.

Zdroj:http://www.hlavnespravy.sk/francuzska-vlada-sa-kvoli-odporu-verejnosti-snazi-genderovu-ideologiu-prepacovat-do-legislativy-zadnymi-dvierkami/114689/