Choď na obsah Choď na menu
 

Nebezpečný “Istanbulský dohovor” je pozastavený

 

Minister spravodlivosti Tomáš Borec požiadal premiéra o odklad ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní nasilu voči ženám a domácemu násiliu a boji proti nemu (ďalej len  „Istanbulský dohovor“). Uviedol to v odpovedi na list Fóra pre verejné otázky (FVO).  FVO vo svojom odbornom stanovisku adresovanom všetkým vedúcim ústavným činiteľom argumentovalo, že Istanbulský dohovor  vo viacerých článkoch presadzuje pre spoločnosť kontroverznú rodovú ideológiu. Odborné stanovisko FVO podporilo 105 inštitúcií  z mimovládneho, neziskového, cirkevného a podnikateľského prostredia na Slovensku.

FVO víta žiadosť o odklad, ale naďalej trvá na úplnom zastavení procesu ratifikácie. Minister spravodlivosti  uviedol ako jeden z dôvodov  odkladu aj  prebiehajúcu diskusiu v rámci prípravy Celoštátnej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv. Budeme preto o to intenzívnejšie monitorovať proces jej prípravy.

Naďalej pretrváva problém, že mnohým organizáciám zastupujúcim veľký počet občanov Slovenska je odopieraná reálna príležitosť spolurozhodovať o výslednej podobe tohto dokumentu v Rade vlády pre ľudské práva. Jednou z hlavných priorít FVO pre oblasť ľudských práv v roku  2014  bude preto reálne vytvoriť priestor, aby ich hlas bol braný vážne a mohli spoluutvárať tento dôležitý  dokument.

Fórum pre verejné otázky ďakuje občanom a inštitúciám za podporu žiadosti o zastavenie ratifikácie Istanbulského dohovoru.  Sme presvedčení, že toto je správna cesta aj pri procese prípravy Celoštátnej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv, povedal Martin Dilong, člen predsedníctva FVO.

Zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/nebezpecny-istanbulsky-dohovor-je-pozastaveny/189043/