Choď na obsah Choď na menu
 

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy podporuje transsexuálov

 

council-of-europe1.jpgParlamentné zhromaždenie Rady Európy v stredu prerokovalo a schválilo rezolúciu maltskej socialistickej poslankyne Deborah Schembriovej na tému "Diskriminácia transsexuálnych osôb v Európe". Dokument vyzýva členské štáty, aby zákonom zaručili právo na voľbu pohlavnej príslušnosti na základe sebaurčenia. Transsexuálne osoby, vrátane mladistvých" si tak budú môcť zmeniť meno a pohlavie v osobných dokladoch a rodnom liste.

Zdroj: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150424018

Komentár: Tieto amorálne zákony sa chystajú aj na Slovensku! Budú ničiť základnú ľudskú identitu danú každému človekovi od narodenia, a to identitu muža a ženy. Transsexualizmus vedie k strate zdravého rozumu, k cynizmu, a k psychickej, morálnej aj fyzickej devastácii ako jedinca, tak aj národa! Kto za toto môže?

Za tento katastrofálny stav vedúci ku genocíde ľudstva je zodpovedná najmä apostatická cirkevná hierarchia. Táto náboženská hierarchia mlčí k zvráteným hriechom a nebojuje proti nim, pretože zradila Evanjelium Ježiša Krista tým,  že prijala ducha falošnej jednoty s pohanstvom – ducha antikrista!

Veď prečo by sa aj mali katolíci v Európe postaviť proti ohavnému transsexualizmu, keď sám „pápež“ František ho toleruje a schvaľuje? František umýval transexuálovi Izabele nohy a pritom jeho perverznému hriechu ešte aj „požehnal“.

Pozri video - (https://youtu.be/JFjebfSb7U4)

Preto Kristus stále vyzýva Vatikán aj tých, ktorí majú jeho ducha – ducha odpadu od kresťanskej viery:

„Hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete."(Lk 13,5)