Choď na obsah Choď na menu
 

Pozrite si novú maďarskú ústavu, ktorá sa Európskej únii vôbec nepáči

 

 

Maďarská politika je tŕňom v oku elity Európskej únie

Prinášame vám slovenský preklad Preambuly novej maďarskej Ústavy, proti ktorej sa otvorene postavila Európska únia. Duch tejto ústavy je totiž proti európskym tendenciám úplne desakralizovať verejný priestor, eliminovať národné štáty, lásku ku vlasti, k jazyku, náboženstvu, k histórii jednotlivých národov a dosiahnuť akúsi homogenizáciu kultúr.

 images.jpg

Maďarsko nie je v eurozóne, čím si zabezpečilo menovú zvrchovanosť a v krátkom čase bolo schopné predčasne splatiť nevýhodný úver Medzinárodnému menovému fondu. Orbán v rozhlasovej relácii odkázal Medzinárodnému menovému fondu, že môže zavrieť svoju pobočku v Budapešti.

Ako uvádza portál O peniazoch, maďarský premiér Viktor Orbán vyhlásil, že v krajine pôsobí príliš veľa zahraničných bánk. Vláda podľa neho vytvorí systém štátneho bankovníctva s cieľom zlepšiť dostupnosť úverov. Jeho základom má byť sieť družstevných sporiteľní, ktorú ovládol štát minulý rok po odkúpení podielu v banke Takarekbank. Ohlasované vytvorenie systému štátom kontrolovaného bankovníctva predstavuje najnovšiu iniciatívu v hospodárskej politike maďarskej vlády, ktorá v posledných troch rokoch znepokojila investorov aj medzinárodné inštitúcie. Medzi ďalšie kroky patrí aj mimoriadne zdanenie energetických, maloobchodných a telekomunikačných firiem.

Banky zareagovali odchodom z Maďarska a odmietnutím poskytovania úverov, čím chcú dosiahnuť zhoršenie situácie maďarskej ekonomiky a získať tak páky na Orbána a opätovné zníženie daňového zaťaženia.

Prečítajte si preambulu maďarskej ústavy

Základný zákon Maďarska (z 25. apríla 2011)

Boh žehnaj Maďarov!

Vyznanie národa:

My, členovia maďarského národa na začiatku nového milénia, so zmyslom pre zodpovednosť za každého Maďara, prehlasujeme nasledovné:

Sme hrdí, že náš Svätý Štefan vybudoval Maďarský štát na pevných základoch a že sa stal súčasťou kresťanskej Európy už pred tisíc rokmi. Sme hrdí na svojich predkov, ktorí bojovali o prežitie, za slobodu a nezávislosť našej krajiny. Sme hrdí na výnimočné intelektuálne výdobytky maďarského národa. Sme hrdí na to, že náš národ po stáročia bránil Európu v bitkách a obohatil ju svojimi talentmi a vytrvalosťou. Uznávame úlohu kresťanstva pri zachovaní národa. Oceňujeme rôzne náboženské tradície našej krajiny. Sľubujeme, že budeme chrániť intelektuálnu a duchovnú jednotu nášho národa, ktorým drásalo v búrkach minulého storočia. Národnosti, ktoré s nami prebývajú, sú súčasťou maďarskej politickej spoločnosti a sú tiež konštitutívnym prvkom štátu. Zaväzujeme sa podporovať a chrániť naše dedičstvo, náš jazyk, ktorý je tak odlišný od iných; maďarskú kultúru, jazyky a kultúry národností, ktoré v Maďarsku žijú, ako aj celé antropogénne a prírodné dedičstvo Karpatskej kotliny. Uznávame, že máme zodpovednosť voči našim potomkom, a preto budeme chrániť životné podmienky budúcich generácií rozumným využívaním materiálnych, intelektuálnych a prírodných zdrojov. Veríme, že naša národná kultúra môže bohato prispieť k diverzite Európskej únie. Rešpektujeme slobodu a kultúru iných národov a budeme sa starať o to, aby sme spolupracovali s každým národom sveta.

Trváme na tom, že ľudské bytie sa zakladá na ľudskej dôstojnosti. Trváme tiež, že individuálna sloboda nemôže byť úplná, ak nie je v spolupráci s inými. Trváme na tom, že rodina a národ vytvárajú hlavnú štruktúru nášho spolužitia a že naše základné hodnoty súdržnosti sú vernosť, viera a láska. Trváme na tom, že sila spoločenstva a česť každého sú založené na práci, a vymoženostiach ľudského ducha a mysle. Trváme na tom, že je našou všeobecnou povinnosťou pomáhať tým najslabším a najchudobnejším. Trváme na tom, že spoločným cieľom občanov nášho štátu je dosiahnuť čo najvyššiu možnú mieru blahobytu, bezpečnosti, poriadku, spravodlivosti a slobody. Trváme na tom, že demokracia je možná len vtedy, ak štát slúži svojim občanom a spravuje svoje záležitosti spravodlivo, bez predsudkov či zneužitia. Ctíme si vymoženosti historickej ústavy, ctíme si Svätú Korunu, ktorá stelesňuje ústavnú kontinuitu zvrchovanosti Maďarska a jednotu národa. My neuznávame zrušenie našej historickej ústavy kvôli cudzím okupáciám. Prehlasujeme, že neplatia žiadne zákonné obmedzenia týkajúce sa zločinov proti ľudskosti spáchaných počas diktatúry nacizmu a komunizmu. Neuznávame komunistickú ústavu z roku 1949, ktorá položila základy tyranie a prehlasujeme ju za neplatnú. Súhlasíme s členmi prvého slobodného Parlamentu, ktorí prehlásili svoje prvé rozhodnutie o tom, že naša aktuálna sloboda sa zrodila počas našej revolúcie v roku 1956. Prehlasujeme, že sebaurčenie nášho štátu, o ktoré sme prišli dňom 19. marca 1944, bolo znovuobnovené dňa 2. mája 1990 vytvorením slobodne voleného telesa ako predstaviteľa národa. Tento dátum považujeme za začiatok novej demokracie a nového ústavného poriadku našej krajiny.

Vyhlasujeme, že po desiatkach rokov dvadsiateho storočia, ktoré viedli k stavu morálneho úpadku, potrebujeme v prvom rade duchovnú a intelektuálnu obnovu. Veríme v budúcnosť, ktorú vybudujeme spoločne a ako záväzok voči budúcim generáciám. Veríme, že svojím talentom, vytrvalosťou a morálnou silou naši synovia a vnuci obnovia a zveľadia Maďarsko. Náš súčasný Základný zákon je základom nášho právneho systému: vytvorí spojenie medzi Maďarmi minulosti, prítomnosti a budúcnosti; je to živé stelesnenie vôle národa, vyjadrenie ideálov, ktoré spoločne uznávame a chceme žiť. 

My, občania Maďarska, sme pripravení založiť poriadok našej krajiny na kolektívnom úsilí nášho národa.

 

Zdroj :http://www.hlavnespravy.sk/pozrite-sa-na-novu-madarsku-ustavu-ktora-sa-europskej-unii-vobec-nepaci/137649/