Choď na obsah Choď na menu
 

Príprava stratégie ľudských práv sa predlžuje, na vládu sa dostane na budúci rok

 

Lajčák, ako aj mnohí zástancovia nových ľudských práv, sa odvolal na predsudky

Predloženie pripravovanej stratégie ľudských práv sa odkladá. Na rokovanie vlády sa nedostane v septembri, ako bolo pôvodne odsúhlasené, ale až v júni budúceho roka. Predĺženie tohto termínu na dnešnom rokovaní Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť navrhol jej predseda Miroslav Lajčák. Rada to odsúhlasila.

 Dôvodom je okrem iného množstvo kritických pripomienok zo strany verejnosti, ktoré prišli k tomuto dokumentu. “Ukázalo sa, a sám to cítim v desiatkach mailov, ktoré dennodenne dostávam, že v širšej verejnosti koluje celý rad predsudkov a mylných informácií o tom, čo je táto stratégia, čo je jej cieľom a čomu má slúžiť. Tvrdohlavé lipnutie na časovom harmonograme, ktorý sme si stanovili v dobrej viere, by viedlo k polarizácii spoločnosti a stratégia by nesplnila ten účel, ktorý splniť má,” upozornil Lajčák.

Týmto sa vytvorí dlhší čas na predĺženie začatého procesu, na konci ktorého bude vytvorenie komplexného a čo najreprezentatívnejšieho dokumentu. Rovnako tak vznikne dostatok času na odbornú diskusiu zástupcov štátnych aj mimovládnych organizácií.

 Minister si o Slovákoch myslí, že sa ešte majú čo učiť

Okrem toho sa budú organizovať workshopy k jeho obsahu. Lajčák tak po dnešnom dni požiada premiéra Roberta Fica o odklad termínu predloženia stratégie. “Myslím si, že kvalita je dôležitejšia než čas v danom prípade,” podotkol. V októbri až máji sa uskutoční séria odborných podujatí venovaných každej z tematických oblastí. Rada zároveň odporučila zriadiť post poradcu pre tvorbu a implementáciu stratégie. Rovnako navrhla na tvorbu predmetného dokumentu vyčleniť adekvátne finančné zdroje.

Stratégia bude tvorená základnými tematickými okruhmi – aktuálny stav, odporúčania medzinárodných monitorovacích orgánov, inštitucionálne zabezpečenie, priority a úlohy do budúcnosti. “Chcem, aby bol materiál výsledkom čo najširšej celospoločenskej diskusie. Aj z mimoriadne emotívnej reakcie verejnosti je vidieť, že sa máme čo učiť. Dajme si čas, aby sme diskutovali kultivovane a aby sme vypracovali materiál, ktorý bude môcť niesť názov celoštátna stratégia ľudských práv,” konštatoval predseda rady a minister zahraničných vecí.

Lajčák, ako proeurópsky politik sa snaží o presadenie európskych záujmov. Avšak skúsenosti z iných krajín poukazujú na to, že tieto akože práva majú negatívny dopad na rodinu, manželstvo, výchovu detí a najvyššiu hodnotu -  život.

Zf, Zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/priprava-strategie-ludskych-prav-sa-predlzuje-na-vladu-sa-dostane-na-buduci-rok/138571/