Choď na obsah Choď na menu
 

Rakúska diecéza Graz organizuje konferenciu „Com Unity Spirit.“V rakúskom meste Graz sa koná v dňoch 17. – 22. júla 2013 medzinárodná konferencia: „Com Unity Spirit“.

 

 

images.jpg

Jej cieľom je dospieť k spoločnému sformulovaniu požiadaviek, ktoré musia jednotlivé náboženské komunity dodržiavať, ak sa má v obci, či meste vytvoriť prostredie prijatia a úctivého spolunažívania rozličných náboženstiev a kultúr pri rešpektovaní slobody všetkých obyvateľov. ...Organizátorom je Africko-ázijský inštitút v Grazi (Afro-Asiatische Institut Graz), založený v r. 1964 diecézou Graz-Seckau ako cirkevná inštitúcia uznaná aj zo strany štátu.

 

 Zdroj: http://sk.radiovaticana.va/index.asp

  

Na podujatí vystúpia zástupcovia najmä islamského, židovského, katolíckeho, pravoslávneho, budhistického, či protestantského vierovyznania. Cieľom podujatia je skryté popretie Pána Ježiša ako jediného Spasiteľa a Boha a nastolenie jedného svetového náboženstva – New Age. Týmto synkretistickým stretnutím dala „katolícka“ hierarchia Rakúska verejne najavo, že zradila Krista a Jeho Evanjelium.

 

Apoštol Peter preto povzbudzuje všetkých katolíkov, aby bdeli nad spásou svojej duše:  „Ale vy, milovaní bratia, ktorí to už viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov, a aby ste neodpadli od svojho pevného základu.(Od viery v Krista).“

                                                                             (2 Pt 3,17).