Choď na obsah Choď na menu
 

Škandinávske krajiny prestávajú finacovať gender ideológiu, my ešte len začíname

 

7cb30a2dd7a11081444c9ed9d6c44920.jpgDňa 20. novembra schválila vláda Celoštátnu stratégiu rodovej rovnosti v SR a Akčný plán rodovej rovnosti pre roky 2014-2019. Cieľom stratégie a akčného plánu je presadzovanie rodovej rovnosti a gender ideológie vo všetkých sférach pracovného a spoločenského života.

Kým Škandinávske krajiny - kolíska gender ideólogie – pozastavili financovanie činnosti inštitútu NIKK Nordic Gender Institute, ktorý poskytoval "vedecké“ základy pre sociálne a vzdelávacie postupy, Slovenská republika na základe prijatej stratégie začne gender ideológiu oficiálne financovať (k samotnému gender projektov dochádza už aj teraz, nie však v takej miere, ako to umožní stratégia). Inak povedané, kde iní končia, my ešte len začíname.

Oba dokumenty sú koncipované prednostne so zreteľom na financovanie výskumu, vzdelávania lektorov, prípravu učebníc a kampaní týkajúcich sa rodovej rovnosti, takže z verejných zdrojov sa bude financovať tvorba nových vzdelávacích vysokoškolských programov týkajúcich sa problematiky gender, analyzovanie učebníc z hľadiska ľudsko-pravnej a rodovej optiky a zohľadnenie výsledkov pri tvorbe a schvaľovaní učebníc. Jednou z úloh akčného plánu je aj podpora používanie inkluzívneho jazyka, t.j. využívanie rodovo citlivého jazyka v podobe, ako napríklad občianky a občania, klientky a klienti, či političky a politici a mnohé iné. A kto to všetko zaplatí? Samozrejme daňový poplatníci, a to buď cez financie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny alebo formou Európskych fondov, do ktorých samozrejme prispievame aj my.

Nedôvera medzinárodnej vedeckej komunity

Škandinávske krajiny sa rozhodli zrušiť inštitútu NIKK potom, čo Nórska štátna televízia odvysielala televízny dokument, v ktorom poukázala na beznádejne nevedecký charakter inštitútu NIKK a jeho výskumu.

Producentom seriálu je Harald Eia - nórsky zabávač, ktorý v Nórsku získal popularitu vďaka svojim satirickým televíznym reláciám. Okrem toho, že je zabávačom, pán Eia tiež vyštudoval sociálne vedy. Lámal si hlavu nad tým, prečo aj napriek všetkému úsiliu politikov a sociálnych inžinierov odstrániť „rodové stereotypy“, sa dievčatá stále rozhodujú pre typicky „ženské“ profesie (ako sú zdravotné sestry, kaderníčky, atď.), zatiaľ čo chlapcov naďalej priťahujú „mužské povolania“ (ako technici, stavební robotníci, atď.). V skutočnosti namiesto toho, aby sa tento trend vďaka politike „rodovej rovnosti“ zvrátil, ešte viac sa zvýraznil.

Vo svojom dokumente pán Eia jednoducho išiel spolu s tímom kameramanov a položili niekoľko nevinných otázok vedúcim výskumníkom a vedcom z inštitútu NIKK. Potom si tieto odpovede vzal a priniesol ich popredným vedcom v iných častiach sveta - najmä vo Veľkej Británii a USA - a požiadal ich, aby sa vyjadrili k zisteniam svojich nórskych kolegov.

Nórsky paradox

Ako sa dalo čakať, výsledky falošnej nórskej vedy vyvolali pobavenie a nedôveru medzinárodnej vedeckej komunity. Pán Eia nakrútil tieto reakcie, vrátil sa do Osla a ukázal ich výskumníkom NIKK. Ukázalo sa, že pri stretnutí s empirickou vedou „gender výskumníci“ stratili reč a absolútne neboli schopní brániť svoje teórie pri stretnutí s realitou.

Ba čo viac, podvod bol vystavený na posmech pred celým televíznym publikom. Ľudia sa teda začali pýtať, či bolo nevyhnutné investovať 56 miliónov eur z peňazí daňových poplatníkov do nejakého ideológiou poháňaného „výskumu“, ktorý nemal vôbec žiadnu vedeckú dôveryhodnosť.

Ukázalo sa, že na to, aby bola zvrhnutá pompézna budova „teórie gender“, stačilo, aby sa istý zabávač opýtal niekoľko nevinných otázok.

Napriek tejto škandinávskej skúsenosti a Slovensko púšťa do experimentu, ktorý možno tiež označiť ako "nórsky paradox".

Zdroj: hlavnespravy.sk