Choď na obsah Choď na menu
 

Slováci v zahraničí, pozor! Môžete veľmi podstatne ovplyvniť výsledky referenda!

 

index.jpgSlováci v zahraničí, ktorí požiadajú o vydanie voličského preukazu, znížia celkový počet ľudí, z ktorých sa vypočítava 50%-né kvórum potrebné pre platnosť referenda

Ukázalo sa, že nasledujúce referendum má vysokú mieru podporovateľov aj zo strany Slovákov, ktorí sa momentálne nachádzajú v zahraničí - či už pracovne, alebo tam žijú dlhodobo. Sú známe prípady ľudí, ktorí pricestujú zvlášť kvôli nemu domov. Sú však aj takí, ktorí sa z pochopiteľných dôvodov priamo zúčastniť nemôžu. 

Existuje však možnosť, ako sa referenda zúčastniť aj nepriamo a výrazne ovplyvniť výsledky referenda. Spôsob je veľmi jednoduchý. 

Stačí, ak si Slovák v zahraničí vybaví voličský preukaz aj elektronicky - mailom, v ktorom uvedie meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec hlasovací preukaz zaslať. Jeho obec následne zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "do vlastných rúk", alebo mu tento preukaz môže vydať do rúk "splnomocnenej osoby", k čomu netreba notárske potvrdenie.

Obec, ktorá oprávnenému občanovi vydala hlasovací preukaz, tak tohto občana vyčiarkne zo zoznamu oprávnených voličov a občan takto môže byť zapísaný kdekoľvek inde. 

Keďže sa však následne nezúčastní, pretože mu to pobyt v zahraničí momentálne neumožňuje, tak tým, že je vyškrtnutý zo zoznamu oprávnených voličov vo svojom okrsku, znižuje celkový počet voličov, z ktorých sa počíta 50% kvórum

Vybavením voličského preukazu môžu Slováci v zahraničí výrazne ovplyvniť výsledky referenda a prispieť k jeho platnosti. Odhaduje sa, že ich počet sa pohybuje od 200 - 300 000. Podrobný popis, ako si vybaviť voličský preukaz, nájdete tu: http://www.minv.sk/?referendum-preukaz

mk

Zdroj: hlavne spravy.sk