Choď na obsah Choď na menu
 

Svetelná show anjela svetla vo Vatikáne (porov. 2 kor 11,14-15)

 

jubilee-mercy-light-show.jpg8. 12. na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Božej rodičky, prebehla vo Vatikáne, ako dar pseudo „pápežovi“ Františkovi, tzv. svetlená show, vytvorená z filmových záberov zvierat, prírody a rôznych pohanských kultúr sveta. Úprimný katolík sa ale pýta: Prečo Vatikán na túto slávnosť nezorganizoval filmový dokument, na ktorom by namiesto zvieracích krikov zaznelo jasné Božie slovo o pokání a obrátení duší ku Kristovi? Duše idú do pekla a Vatikán k tomu mlčí. Prečo z filmových záberov nebolo počuť hlásanie pravej viery v Pána Ježiša Krista, v ktorom jedinom je spása a odpustenie hriechov? Vatikán opäť na to mlčí, lebo už nemá Ducha Svätého, ale ducha Assisi - ducha antikrista.

Namiesto toho, aby „cirkevná“ hierarchia odsúdila súčasné bludy ničiace kresťanskú vieru a politické systémy, ktoré vedú k morálnym aj fyzickým likvidáciám celých národov, manipuluje veriacich prehnanou úctou k stvoreniam a falošnou toleranciu k démonickým náboženstvám. Toto je zrada Kristovho evanjelia  i katolíckej cirkvi! Na túto náboženskú hierarchiu platí slovo apoštola Pavla o pohanoch: „Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy... tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.“ (Rim 1,23.25)

Preto táto svetelná zoologická show skutočne odkrýva charakter apostatickej cirkevnej hierarchie,  ktorú Pán Ježiš  výstižne nazýva hadmi, alebo dravými vlkmi v ovčom rúchu. (Porov.  Mt 23,33; Mt 7,15)

Kiež je aj toto rúhavé gesto vo Vatikáne znamením pre katolíckych kresťanov, ktorí si chcú spasiť svoju dušu, aby sa oddelili od tých, ktorí sa síce navonok nazývajú „katolíkmi“, ale skutkami to popierajú. Veď Boh jasne varuje svoju Cirkev: "Vyjdite z neho (t.j.z Babylonu – symbol falošnej cirkvi), môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán...“(Zjv 18,4)

https://www.youtube.com/watch?v=2aK33R_pSrU

Rehoľníci SBM                                                            Jarok, 14.12.2015