Choď na obsah Choď na menu
 

Templetonova cena pre Tomáša Halíka

   

1143542_1093023_tomas_halik.jpgT. Halík obdrží 17. mája v Londýne tzv. Templetonovu cenu za „pokrok vo výskume a objavy týkajúce sa duchovných skutočností“. Čo teda objavil? Je známe, že Halík je propagátorom protikresťanského učenia a pohanskej filozofie New Age. Z jeho bludov vyberáme:

„Vzkříšení je happyend a celý příběh je pak typický mýtus nebo optimistická pohádka s dobrým koncem.“  

-Pojem ‚osoba‘ pro Boha je také jen symbol, vypůjčený dokonce z antické řecké divadelní terminologie.“ … (Porov. Co je bez chvění, není pevné, s. 350) 

-To, co s jistotou můžeme říci o bytí Boha, je že není k dispozici. … Bůh je to, co je radikálně mimo dosah naší manipulace, včetně manipulace pojmové, myšlenkové“ (Tamže, s. 347). 

 - Nikdo mne nepřinutí, abych od vyznání ‚křesťanství je pravdivé‘ přeskočil s mnoha křesťany k prohlášení ‚pouze my máme pravdu’“ (Tamže, s. 55)

Podľa týchto argumentov Halík nie je ani kresťanom, ani katolíkom, ale apostatom – odpadlíkom od kresťanskej viery! Dňa 29. 6. 2008 zverejnili na neho pravoverní katolícki biskupi z Ukrajiny anathemu – vylúčenie z cirkvi. (Porov. Gal 1,8-9) Tá dopadla aj na českého kardinála Vlka, ktorý mlčaním schvaľoval Halíkove herézy. Ako je možné, že Vatikán k Halíkovým bludom mlčí a podporuje ich? Je to tak preto, lebo oficiálna náboženská hierarchia sa oddelila od ducha Pravdy – Ducha Kristovho a tvorí jednotu s tým istým duchom, ktorého má i  Halík – s duchom apostázie – s duchom antikrista.  Halík dostáva "ocenenie", ale nie za duchovný prínos, ale za   likvidáciu viery v Krista v tisícoch ľudských duší! Preto Pán Ježiš, Spasiteľ sveta, volá naliehavo k tým, ktorí zradili Evanjelium: hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete.“(Lk 14,5)