Choď na obsah Choď na menu
 

Urobil štát prvý krok pre vstup juvenilnej justície do slovenských rodín?

 

images.jpgŠtát novelou zákona o prídavku na dieťa uskutočnil prvý krok pre vstup do slovenských rodín. Paragrafom 14 a odsekom 2 si zabezpečil prísun informácií o deťoch vo veku od 3 do 6 rokov, o ich rodičoch a osobách, ktoré sa o ne starajú. V praxi to znamená, že štát získa informácie nielen o tom, ako trávi čas dieťa, ale aj o využití voľného času jeho blízkych príbuzných či iných osôb. Má štát právo na takéto informácie?

Podľa novelizácie áno, keďže rodičia budú musieť od februára 2014 nahlásiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde a s kým trávi čas ich maloleté dieťa, pokiaľ sú oni v práci.

V praxi to znamená, že rodičia budú musieť úradu oznámiť osobné údaje tej osoby, ktorá sa o dieťa stará. Zákon nerozlišuje, či ide o rodinného príslušníka alebo o úplne cudziu osobu. Údaje budú musieť rodičia poskytnúť v každom prípade.

Oznámiť túto povinnosť je možné písomne alebo elektronicky so zabezpečeným podpisom. Nahlásiť sa musí každá zmena, inak vám úrad môže zastaviť vyplácanie rodinných prídavkov.

Zákon tiež stanovuje, kedy sa táto povinnosť nemusí plniť. Je to v prípade, ak starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu a ak táto osoba poberá materský alebo rodičovský príspevok. Čo ak však rodič, ktorý poberá rodičovský príspevok, má dovolené pracovať? Čo v takomto prípade? Keď rodič pracuje, o dieťa sa v tom čase môže starať niekto iný. Má rodič v tomto prípade hlásiť, kde jeho dieťa trávi čas, alebo nemá? To už zákon nevysvetľuje.

Dopad zákona nie je len v byrokracii, tá zaťažuje okrem rodičov i úradníkov. K rozsiahlym spisom im pribudnú ďalšie, takže kvantita práce môže prevýšiť kvalitu.

Od februára budú nespokojní nielen rodičia, ale aj úradníci. Jediný spokojný je tu štát, pretože novelizáciou zákona získal opäť viac kontroly nad svojimi občanmi. Zákon má tiež zabrániť týraniu detí, to je vlastne jeho zmyslom. Okrem toho, že šikanuje rodičov, otvára dvierka juvenilnej justícii. Sociálni pracovníci sa začnú zaoberať a prešetrovať prípady, keď si rodičia nesplnia povinnosť a neohlásia pobyt dieťaťa. Vzniká tu preto nebezpečenstvo, že takto zadnými dvierkami príde k ľuďom, ktorí si povinnosť nesplnia, juvenilná justícia.

Zatiaľ je za nedodržanie právneho predpisu iba finančná sankcia vo forme odobratia rodinných prídavkov, ale sociálnym pracovníkom nič nebráni v tom, aby si na takýchto rodičov viac posvietili a skúmali, či je o ich deti dostatočne postarané a či ich nie je potrebné z rodiny odobrať. Či už k takým prípadom dochádzať bude alebo nie, zákon môže slúžiť na šikanovanie rodičov.

zf

Zroj:http://www.hlavnespravy.sk/stat-urobil-prvy-krok-pre-vstup-do-slovenskych-rodin/186405/