Choď na obsah Choď na menu
 

V Bruselu se bude hlasovat o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech

 

 

V reakci na Evropskou občanskou iniciativu Jeden z nás sepsala socialistická europoslankyně Edite Estrela návrh zprávy o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech (http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2040(INI)). Zprávu předložila Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, který ji 18. září odsouhlasil a postoupil říjnovému plenárnímu zasedání Evropského parlamentu.

Hlasování o tomto dokumentu proběhne v Bruselu již příští úterý - 22. října.

 Pokud bude schválena, stane se vhodnou záminkou, aby "Evropský parlament vystoupil na obhajobu sexuálních a reprodukčních práv jakožto lidských práv".  

Zpráva požaduje mj. financování potratů v zemích třetího světa z 0.7% HDP, povinnou sexuální výchovu dětí i dospívajících ve škole i mimo školu bez omezení věku, přístup dospívající mládeže k diskrétním službám a její právo na soukromí a zákaz výhrady svědomí.

Ve vysvětlujícím prohlášení se doslova píše: "Respektování sexuálního a reprodukčního zdraví a práv je v současné politické a hospodářské situaci ohroženo. ... V celé Evropě se navíc začaly objevovat velmi konzervativní postoje k otázce sexuálního a reprodukčního zdraví a práv. ... lze [se] setkat s jasnými doklady toho, že opozice proti možnosti volby je stále silnější a její názory jsou stále více slyšet."

Zdroj:http://res.claritatis.cz/zpravy/z-domova/v-bruselu-se-bude-hlasovat-sexualnim-a-reprodukcnim-zdravi-a-pravech/6575  

Naši poslanci, ak chcú zachovať morálku na našich školách, by sa mali jednoznačne postaviť proti týmto zvrhlým bruselským antizákonom.