Choď na obsah Choď na menu
 

Vatikánske „budovanie sveta pokoja“

 

papa.jpgNa budúci pondelok 11. mája má do Vatikánu zavítať niekoľko tisíc detí. Na stretnutí s „pápežom“ Františkom budú hovoriť o pokoji, láske a o prijatí. Má ísť o prvé podujatie organizované tzv. „Dielňou pokoja”, ktoré sa má spolu s inými organizáciami zacieliť na „budovanie sveta pokoja.“

Vatikánsky hovorca Lombardi oceňuje tieto Františkove iniciatívy, ktoré sa snažia vychovávať k pokoju už od útleho veku vhodnými metódami, napríklad umožnením stretávania detí pochádzajúcich z odlišných prostredí, rôznych etnických skupín či rôznych náboženstiev:  „Pápež hovorí o kultúre stretnutia, ktorá ide nad rámec akejkoľvek rozdielnosti, akejkoľvek hranice, aj typu vierovyznania, pre všeobecné dobro spoločnosti.“ 

Zdroj:http://sk.radiovaticana.va/news/

Pýtame sa: Aký pokoj alebo  dobro spoločnosti prinesie toto stretnutie, ktoré podporuje jednotu s nekresťanskými náboženstvami, pred deti, alebo svet? Odpoveď je jasná: Žiaden pokoj bez viery v Ježiša Krista ako pravého Boha a Spasiteľa, nie je vo svete možný. Apoštol Pavol sa pýta: Čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! (2 kor 6,14-15) Vatikán týmito podujatiami neprinesie pre deti, ani pre  spoločnosť požehnanie, ale naopak, prekliatie!

Podstatou Františkových fráz o falošnom pokoji a láske, ale bez jediného Vykupiteľa sveta - Krista, je zničiť u detí katolícku vieru a otvoriť ich na – ducha jedného svetového náboženstva – ducha New Age. Toto je do neba volajúci hriech a zločin na úbohých deťoch!

Pán Ježiš hovorí: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo! (Lk 18,16)

František ale nehodlá viesť deti ku Kristovi. Svojimi pokryteckými frázami o tzv. kultúre stretnutia, ktorá má byť vraj nad vierovyznaniami, odvádza deti od spasiteľnej viery v Krista a zatvára im dvere do Božieho kráľovstva.

Preto na Vatikán platí Ježišovo slovo: Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny...Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza!“(Mt 18,6-7)