Choď na obsah Choď na menu
 

Vláda Slovenska prijala Celoštátnu stratégiu rodovej rovnosti.

 

Vláda SR (20.11.) schválila návrh Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019. Predkladacia správa uvádza, že „k materiálu bolo zaslaných verejnosťou 242 pripomienok, z toho 180 označených ako zásadných. Ako hromadné pripomienky boli zaslané pripomienky od dvoch subjektov, avšak bez podpory podpisov verejnosti. Valná väčšina pripomienok verejnosti bola zameraná na spochybnenie terminológie rodovej rovnosti, ktorá je dlhodobo používaná v domácom i medzinárodnom meradle a nebolo ich preto možné akceptovať,“

Z uvedenej reakcie vlády je jasné, že postupne zavádza abnormálnu a proti kresťanskú totalita genderizmu, neakceptujúc pritom väčšinový odmietavý hlas verejnosti. Podľa gender schizofrénie sa muž „môže“ nazývať ženou a žena mužom! I napriek prijatiu Stratégie povzbudzujeme všetkých ľudí, ktorým záleží na rodine, výchove detí a budúcnosti Slovenska, aby sa nedali znechutiť, ale konali pokojné manifestácie upozorňujúce na zhubné dôsledky gedner ideológie, ktorá vedie k fyzickej i morálnej auto genocíde národa!